Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web

Překlady této stránky:

best_practices_organizace

Organizace (spolu)práce

Pro organizaci vlastní činnosti, stejně jako spolupráce s kolegy, řízení týmů a podobně jsou určeny funkce Outlook (Exchange) včetně jejich derivátů v dalších nástrojích a OneNote jako doplňující nástroj.

Organizace vlastních aktivit

Zahrnuje většinou potřebu plánovat vlastní čas, činnosti (úkoly) a případně si zaznamenávat nápady, myšlenky a poznámky. Pro tyto účely doporučujeme využívat tuto kombinaci nástrojů:

  • Kalendář Outlook pro plánování jednotlivých činností, schůzek atd., včetně upozornění na ně
  • Úkoly Outlook pro správu a plánování vlastních plánů, úkolů, aktivit, včetně nastavitelného upozornění na blížící se termín (splnění). Užitečnou funkcí je i možnost vytvořit rychle nový úkol z došlého e-mailu
  • Poznámkový blok OneNote pro zachycení myšlenek, nápadů a poznámek (např. vztahujících se k splnění jednotlivých úkolů, poznámek k události v kalendáři, poznámek k pracovním úkolům apod.), tvorbě odškrtávacích seznamů atd.

Výhodou této kombinace je, že většina nástrojů (s výjimkou úkolů) je plně synchronizovaná napříč prostředím Office 365 (a je tak možné si je zobrazit i v mobilních zařízeních).


Organizace práce a aktivit týmů

Je postavená na velmi podobných základech a vychází z předpokladu stejných potřeb.

Pro plánování času, aktivit, schůzek apod. doporučujeme opět nástroj Kalendář. Ten umožňuje nejen plánovat jednotlivé události, ale také vytvářet schůzky jako jeden ze základních prostředků organizace práce týmu (včetně sledování účasti, automatického založení skypové schůzky, či vytvoření stránky schůzky v poznámkovém bloku OneNote, viz návody pro kalendář zde).

V rámci Office 365 existuje několik kalendářů, které můžete použít1):

  • kalendář na webu SharePoint
  • kalendář Skupiny Office 365
  • kalendář zdrojů (učebny, místnosti, automobily, přístroje,…)
  • používání osobních kalendářů pro organizaci týmu nedoporučujeme

Všechny uvedené kalendáře si můžete zobrazit v online, desktopové i mobilní verzi aplikace Outlook.

Pro zadávání, správu a přehled úkolů jednotlivých členů týmu existuje opět několik možností:

  • úkoly na webu SharePoint
  • úkoly v aplikaci Planner (pro Skupiny Office 365)
  • úkoly Outlook v rámci osobního účtu (úkoly je možné přidělovat i jiným osobám, tato funkce je ale dostupná pouze v desktopové aplikaci Outlook 2013/2016), tuto variantu ale v rámci pravidelného řízení týmů nedoporučujeme

Pro týmové poznámky, zápisy z porad a jednání, interaktivní práci nad myšlenkami a podobné činnosti použijte aplikaci OneNote.

best_practices_organizace.txt · Poslední úprava: 2016/09/29 12:07 autor: sebastian.novotny@ics.muni.cz