Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


best_practices_podle_cinnosti

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
best_practices_podle_cinnosti [2016/09/02 14:40]
sebastian.novotny@ics.muni.cz
best_practices_podle_cinnosti [2016/09/02 14:56] (aktuální)
sebastian.novotny@ics.muni.cz
Řádek 100: Řádek 100:
  
 Abyste se vyhnuli možným problémům při synchronizaci a slučování úprav, vytvořených různými uživateli, doporučujeme držet se několika **pravidel pro společnou úpravu dokumentů**. Abyste se vyhnuli možným problémům při synchronizaci a slučování úprav, vytvořených různými uživateli, doporučujeme držet se několika **pravidel pro společnou úpravu dokumentů**.
-  - Základem úspěšné spolupráce je komunikace, což platí i pro společné úpravy dokumentů. Doporučujeme tedy **domluvit si na začátku**,​ jakým způsobem budete na dokumentu pracovat (např. rozdělení pasáží textu, časový harmonogram,​ domluva na způsobu komunikace při simultánní úpravě stejné pasáže apod.). +  - Základem úspěšné spolupráce je komunikace, což platí i pro společné úpravy dokumentů. Doporučujeme tedy **domluvit si na začátku**,​ jakým způsobem budete na dokumentu pracovat (např. rozdělení pasáží textu, časový harmonogram,​ domluva na způsobu komunikace při simultánní úpravě stejné pasáže apod.).\\ \\
   - Úpravy dokumentů provádějte **online, kdykoliv je to možné**, tj. dokumenty otvírejte buď z úložiště,​ nebo ze synchronizované složky úložiště. Pokud máte své desktopové aplikace Office [[https://​support.office.com/​cs-CZ/​article/​P%C5%99ihl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD-k-Office-365-b9582171-fd1f-4284-9846-bdd72bb28426#​BKMK_SignInOfficeDesktop|přihlášené k Vašemu pracovnímu účtu]], můžete vytvářet, ukládat i otevírat dokumenty z úložišť přímo v dané aplikaci pomocí dialogu „Otevřít“.   - Úpravy dokumentů provádějte **online, kdykoliv je to možné**, tj. dokumenty otvírejte buď z úložiště,​ nebo ze synchronizované složky úložiště. Pokud máte své desktopové aplikace Office [[https://​support.office.com/​cs-CZ/​article/​P%C5%99ihl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD-k-Office-365-b9582171-fd1f-4284-9846-bdd72bb28426#​BKMK_SignInOfficeDesktop|přihlášené k Vašemu pracovnímu účtu]], můžete vytvářet, ukládat i otevírat dokumenty z úložišť přímo v dané aplikaci pomocí dialogu „Otevřít“.
  
best_practices_podle_cinnosti.txt · Poslední úprava: 2016/09/02 14:56 autor: sebastian.novotny@ics.muni.cz