Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


best_practices_spoluprace

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
best_practices_spoluprace [2016/10/04 21:46]
sebastian.novotny@ics.muni.cz [DESATERO PRO SPOLEČNÉ ÚPRAVY DOKUMENTŮ]
best_practices_spoluprace [2016/11/14 11:54] (aktuální)
sebastian.novotny@ics.muni.cz
Řádek 36: Řádek 36:
   * upravovat dokument, uložený na počítači v synchronizované složce úložiště   * upravovat dokument, uložený na počítači v synchronizované složce úložiště
   * upravovat dokument, stažený z úložiště a uložený v počítači   * upravovat dokument, stažený z úložiště a uložený v počítači
 +
 +Společné úpravy Office dokumentů podporují desktopové aplikace **Office (Word, PowerPoint) ve verzích 2010, 2013, 2016 a Office pro Mac 2011 a 2016**. Pro správnou funkčnost ale doporučujeme používat nejnovější verzi softwaru (tj. 2016).
  
 Ostatní typy dokumentů (PDF, obrázky, videa atd.) není možné upravovat v rámci Office 365, ale v příslušných aplikacích (pro daný typ souboru). Při společných úpravách je nutné dodržovat **sériový postup** (tj. jeden po druhém): Ostatní typy dokumentů (PDF, obrázky, videa atd.) není možné upravovat v rámci Office 365, ale v příslušných aplikacích (pro daný typ souboru). Při společných úpravách je nutné dodržovat **sériový postup** (tj. jeden po druhém):
Řádek 43: Řádek 45:
   * následně může soubor začít upravovat další člověk   * následně může soubor začít upravovat další člověk
 \\ \\
-\\ +Volba možného postupu úprav Office dokumentů závisí na několika aspektech, např. zda dokument upravuje více lidí najednou, nebo pracují střídavě,​ jestli upravujete dokument vždy online (s připojením k internetu), nebo i offline apod. \\ 
-Volba možného postupu úprav Office dokumentů závisí na několika aspektech, např. zda dokument upravuje více lidí najednou, nebo pracují střídavě,​ jestli upravujete dokument vždy online (s připojením k internetu), nebo i offline apod.+Další informace ke společným úpravám dokumentů můžete nalézt na [[https://​support.office.com/​cs-cz/​article/​Spolupr%c3%a1ce-na-dokumentech-a-spoluvytv%c3%a1%c5%99en%c3%ad-ee1509b4-1f6e-401e-b04a-782d26f564a4?​omkt=cs-CZ&​ui=cs-CZ&​rs=cs-CZ&​ad=CZ|stránkách Microsoftu]].
  
 Abyste se vyhnuli možným problémům při úpravách dokumentů, synchronizaci změn a slučování úprav, vytvořených různými uživateli, doporučujeme držet se následujících pravidel.\\ Abyste se vyhnuli možným problémům při úpravách dokumentů, synchronizaci změn a slučování úprav, vytvořených různými uživateli, doporučujeme držet se následujících pravidel.\\
best_practices_spoluprace.txt · Poslední úprava: 2016/11/14 11:54 autor: sebastian.novotny@ics.muni.cz