Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


dalsi_podpurne_technologie

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
dalsi_podpurne_technologie [2015/06/11 04:14]
jaros@ics.muni.cz oprava linku vedoucich na webcentrum
dalsi_podpurne_technologie [2017/09/11 14:44] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
-~~NOTOC~~ ​ +~~NOTOC~~
-====== Další podpůrné technologie ====== +
-[[http://​ics.muni.cz/​cs/​katalog-sluzeb/​podpora-spravy-ict/​dalsi-podpurne-technologie|{{ :​dalsi_podpurne_technologie:​podpurne_technologie.png?​200}}]] +
-Další technologie pro správu počítačů zahrnují informace a nástroje, které usnadňují běžnou správu osobních počítačů i serverů. Tyto informace jsou určeny především pro osoby zajišťující správu ICT na jednotlivých pracovištích.+
  
-**Služba je určena:​**\\ +====== Informace o službě přesunuty ======
-Zaměstnancům MU+
  
- +<note tip> 
-Prezentaci ​služby [[http://ics.muni.cz/cs/​katalog-sluzeb/​podpora-spravy-ict/​dalsi-podpurne-technologie|Další podpůrné technologie]] najdete také na webu ÚVT. +Aktuální informace o této službě najdete na webu [[https://it.muni.cz/|Katalogu služeb IT na MUNI]].</​note> ​
- +
- +
-=====Základní dokumentace===== +
- +
-    * **OPSI** – systém pro automatickou instalaci operačního systému (podporovány jsou systémy Windows i Linux) a aplikací. Může být využito pro počítače v centrální správě i počítače samostatné. [[dalsi_podpurne_technologie:​opsi|Bližší informace...]] +
-  * **WSUS** – server zajišťující stahování a distribuci aktualizací pro SW od Microsoftu. [[dalsi_podpurne_technologie:​wsus|Bližší informace...]] +
-  * **KMS** – Key Management Server - licenční server zajišťující distribuci aktivačních klíčů pro SW od Microsoftu. [[dalsi_podpurne_technologie:​kms|Bližší informace...]] +
-  * **DNS** – zajišťujeme správu DNS záznamů pro centrální domény MU i další domény (např. webových stránek). [[dalsi_podpurne_technologie:​sprava_dns|Bližší informace...]] +
-  * **NTP (časové) servery** – server zajišťující synchronizaci času zařízení ​na síti s centrálním časem. Určeno zejména pro servery. [[dalsi_podpurne_technologie:​time_server|Bližší informace...]] +
-  * **Terminálserver(y)** – provozujeme terminálové servery pro různé účely, například vzdálený přístup k ekonomickému SW Magion (Rumbur), k datům vytvořeným v počítačových studovnách nebo k vědeckým přístrojům[[dalsi_podpurne_technologie:​terminalservery|Bližší informace...]] +
-  * **Elektronická pošta** - zajišťujeme provoz univerzitní poštovní brány, na které je aplikována politika antivirové a antispamové ochrany. [[dalsi_podpurne_technologie:​e-mail|Bližší informace...]] +
- +
-[[helpdesk@ics.muni.cz]]~~SP~~ ~~SP~~ ~~SP~~ ~~SP~~telefon:​ 549 49 7722+
  
dalsi_podpurne_technologie.1433988858.txt.gz · Poslední úprava: 2015/06/11 04:14 autor: jaros@ics.muni.cz