Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web

Překlady této stránky:

vpn:fakultni_servery

Speciální (fakultní) vpn servery

Služba virtuální privátní sítě VPN MU byla rozšířena o možnost zřízení tzv. fakultních VPN serverů. ÚVT v tomto případě poskytuje VPN server, který je dedikován pouze pro zaměstnance a studenty jedné fakulty (případně jiného pracoviště). Tato funkcionalita se využívá především pro přístup k licencovaným zdrojům, které nejsou pořízené pro celou MU, ale jenom pro některou z fakult nebo jiné pracoviště.

V současné době je tato služby provozována pro následující pracoviště:

Server/Brána Konfigurační soubor Přidělované adresy Poznámka
zaměstnanci MU vpn-zam.ics.muni.cz muni-zam.ovpn 147.251.56.2 - 254 pouze pro zaměstnance a
explicitně vyjmenované uživatele
statické adresy vpn-static.ics.muni.cz muni-static.ovpn Adresu, kterou vám přidělil správce VPN z rozsahu 147.251.56.2 - 254 NENÍ určen pro studenty!
Uživatel dostane vždy stejnou veřejnou adresu 1)
mobilní zařízení vpn-mobi.ics.muni.cz muni-mobi.ovpn 147.251.69.2-254 určeno pro mobilní plaformy Android,
nejspíš iOS a další, které nepodporují „velkou“ VPN
přírodovědecká fakulta vpn-sci.ics.muni.cz muni-sci.ovpn 147.251.61.130 - 192
katedra psychologie FSS vpn-fssp.ics.muni.cz muni-fssp.ovpn 147.251.61.18 - 22
fakulta soc. studií vpn-fss.ics.muni.cz muni-fss.ovpn 147.251.61.82 - 94
právnická fakulta vpn-law.ics.muni.cz muni-law.ovpn 147.251.61.34 - 62 pouze pro zaměstnance právnické fakulty.
filozofická fakulta vpn-phil.ics.muni.cz muni-phil.ovpn 147.251.61.98 - 126
ústav experimentální biologie vpn-scieb.ics.muni.cz muni-scieb.ovpn 147.251.61.66 - 78 pracoviště přírodovědecké fakulty
VPN přes https openvpn.ics.muni.cz muni-443.ovpn 147.251.60.130 - 190 pro připojení z omezené síťě,
která neumozňuje připojení ke klasické VPN 2)
přijímačky zahraničních PhD. studentů vpn-scivid.ics.muni.cz muni-scivid.ovpn 172.16.128.2 - 62 pro potřeby přírodovědecké fakulty

1) Tento server NENÍ určen běžně pro studenty! V případě, že máte přiřazenou statickou VPN adresu, MUSÍTE vždy použít server vpn-static.ics.muni.cz místo hlavní VPN, jinak nemusí být spojení funkční. Maska použité sítě 255.255.255.0. Fakultní servery je možno používat dle potřeby.

2) Používání vpn na tomto portu může být považováno za porušení bezpečnostní politiky v příslušné síti!

Pokud potřebujete používat některý z fakultních VPN serverů, instalaci provedete:

  • Ve Windows nainstalujte si OpenVPN podle návodu a uložte konfigurační soubor do složky c:\Program Files\OpenVPN\config (nebo na 64b systému: c:\Program Files(x86)\OpenVPN\config).
  • V MacOS X nainstalujte si Tunnelblick podle návodu, dvakrát poklikejte na stažený soubor a Tunnelblick vás provede importem.
  • V Linuxu:
    • při použití NetworkManagera - postupujte podle návodu, jen Bránu nastavte podle tabulky a použijte vhodný název připojení
    • pro použití v příkazové řádce si stáhněte konfigurační soubor a vše uložte do /etc/openvpn. Použití je v návodu.

V případě zájmu o tuto službu případně kontaktujte prosím správce VPN MU.

...

vpn/fakultni_servery.txt · Poslední úprava: 2017/04/21 16:12 autor: heppler@ics.muni.cz