Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web

Překlady této stránky:

evidence_licenci

Evidence a správa licencí

Zákony ČR i předpisy MU vyžadují, aby veškeré softwarové vybavení bylo používáno v souladu s jeho licenčními podmínkami. Pro zpřístupnění důležitých aplikací zaměstnancům a studentům MU a usnadnění pořizování a správy licencí poskytujeme několik nástrojů a služeb.

Prezentaci služby Evidence a správa licencí najdete na webu ÚVT.

Plošné a celouniverzitní licence

Masarykova univerzita má zakoupeny plošné nebo plovoucí licence na množství programů a programových balíků, a pro další typy SW má zajištěn zvýhodněný nákup prostřednictvím licenčních programů. Bližší informace najdete na stránce Softwarové licence.

Správa licencí – licenční servery

Mnohé aplikace vyžadují, aby shoda počtu zakoupených a nainstalovaných nebo používaných licencí byla kontrolována pomocí licenčních serverů, nebo je u nich nutná jednorázová nebo pravidelná aktivace pro zajištění plné funkčnosti. V některých případech tyto servery umožňují i pokročilejší konfiguraci daného softwaru.

Ústav výpočetní techniky provozuje licenční servery pro řadu aplikací. Standardně jsou zde zavedeny licence zakoupené pro celou MU. Pokud však máte zakoupeny (nebo plánujete nákup) vlastních licencí, lze je pomocí licenčních serverů ÚVT sledovat také.

KMS – služba pro správu klíčů pro SW Microsoft

Evidence licencí – Evisoft

Předpisy MU vyžadují, aby licence byly nejen správně zakoupené a provozované, ale aby správnost byla i doložitelná. Jednotlivé součásti univerzity jsou proto povinny zajistit evidenci zakoupených/provozovaných licencí a v době inventur provést i inventarizaci softwaru.

ÚVT pro provádění evidence software spravuje systém Evisoft v INETu ve spojení s možností automatické detekce instalovaných SW na počítačích.

evidence_licenci.txt · Poslední úprava: 2015/06/11 04:14 autor: jaros@ics.muni.cz