Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


evidence_licenci

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
evidence_licenci [2014/11/25 09:36]
pavlina@ics.muni.cz [Evidence licencí – Evisoft]
evidence_licenci [2018/05/11 14:29] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 ~~NOTOC~~ ~~NOTOC~~
-====== Evidence a správa licencí ====== 
-[[http://​ics.webcentrum.muni.cz/​cs/​katalog-sluzeb/​podpora-spravy-ict/​evidence-a-sprava-licenci|{{ :​evidence_licenci:​sprava_licenci.png?​200}}]] 
-Zákony ČR i předpisy MU vyžadují, aby veškeré softwarové vybavení bylo používáno v souladu s jeho licenčními podmínkami. Pro zpřístupnění důležitých aplikací zaměstnancům a studentům MU a usnadnění pořizování a správy licencí poskytujeme několik nástrojů a služeb. 
  
-Prezentaci služby [[http://​ics.webcentrum.muni.cz/​cs/​katalog-sluzeb/​podpora-spravy-ict/​evidence-a-sprava-licenci|Evidence a správa licencí]] najdete na webu ÚVT. +====== ​Informace o službě přesunuty ​======
-====Plošné a celouniverzitní licence==== +
- +
-Masarykova univerzita má zakoupeny plošné nebo plovoucí licence na množství programů a programových balíků, a pro další typy SW má zajištěn zvýhodněný nákup prostřednictvím licenčních programů. Bližší informace najdete na stránce [[http://​ics.webcentrum.muni.cz/​cs/​katalog-sluzeb/​zakladni-informace/​softwarove-licence|Softwarové licence]]. +
- +
-====Správa licencí – licenční servery==== +
- +
-Mnohé aplikace vyžadují, aby shoda počtu zakoupených a nainstalovaných nebo používaných licencí byla kontrolována pomocí licenčních serverů, nebo je u nich nutná jednorázová nebo pravidelná aktivace pro zajištění plné funkčnosti. V některých ​ípadech tyto servery umožňují i pokročilejší konfiguraci daného softwaru. +
- +
-Ústav výpočetní techniky provozuje licenční servery pro řadu aplikací. Standardně jsou zde zavedeny licence zakoupené pro celou MU. Pokud však máte zakoupeny (nebo plánujete nákup) vlastních licencí, lze je pomocí licenčních serverů ÚVT sledovat také. +
- +
-[[dalsi_podpurne_technologie:​kms|KMS – služba pro správu klíčů pro SW Microsoft]] +
- +
-====Evidence licencí – Evisoft==== +
- +
-Předpisy MU vyžadují, aby licence byly nejen správně zakoupené a provozované,​ ale aby správnost byla i doložitelná. Jednotlivé součásti univerzity jsou proto **povinny zajistit evidenci** zakoupených/​provozovaných licencí a v době inventur provést i inventarizaci softwaru. +
- +
-ÚVT pro provádění evidence software spravuje systém Evisoft v INETu ve spojení s možností automatické detekce instalovaných SW na počítačích. +
-  * Evisoft - [[https://​inet.muni.cz/​app/​index.jsp?​id=ict.soft.admin|aplikace v INET]], dokumentace (bude doplněno) +
-  * Skener ​ - [[https://​apps.ics.muni.cz/​evisoft-init|stažení aplikace]], [[https://​apps.ics.muni.cz/​evisoft-init/​dhm_manual.pdf|dokumentace-správci]],​ [[https://​apps.ics.muni.cz/​evisoft-init/​rucni_skenovani_navod.pdf|dokumentace-uživatelé (ruční spuštění)]] +
-  * [[evidence_licenci:​postup_evisoft|Doporučený postup při evidenci]] +
-  * [[licence@ics.muni.cz]]~~SP~~ ~~SP~~ ~~SP~~ ~~SP~~telefon:​ 549 49 6798+
  
 +<note tip>
 +Aktuální informace o této službě najdete na webu [[https://​it.muni.cz/​kategorie/​software
 +|Katalogu služeb IT na MUNI]].
 +</​note> ​
  
evidence_licenci.txt · Poslední úprava: 2018/05/11 14:29 (upraveno mimo DokuWiki)