Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


knihovni_sluzby

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
knihovni_sluzby [2014/10/10 10:42]
regner@ics.muni.cz
knihovni_sluzby [2017/08/24 13:55] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 ~~NOTOC~~ ~~NOTOC~~
-====== Knihovní služby ====== 
  
-[[http://​ics.webcentrum.muni.cz/​cs/​katalog-sluzeb/​informacni-systemy-a-zdroje/​knihovni-sluzby|{{ :​knihovni_sluzby:​knihovni_sluzby.png?​200|}}]] +====== Informace o službě přesunuty ======
-Knihovní systém Aleph-MU zajišťuje základní knihovní a informační ​služby pro všechny knihovny a knihovní uživatele na MU. +
  
-**Služba je určena:​**\\ +<note tip> 
-Zaměstnancům MU Studentům MU+Aktuální informace o této službě najdete na webu [[https://​it.muni.cz/​kategorie/​knihovny-a-nakladatelstvi|Katalogu služeb IT na MUNI]].</​note> ​
  
-Prezentaci služby [[http://​ics.webcentrum.muni.cz/​cs/​katalog-sluzeb/​informacni-systemy-a-zdroje/​knihovni-sluzby|Knihovní služby]] najdete na webu ÚVT. 
- 
-=====Základní dokumentace ===== 
-  * [[knihovni_sluzby:​popis_sluzby|Popis služby]] 
-  * [[https://​aleph.muni.cz/​F/?​func=file&​file_name=help-2|Často kladené otázky]] 
-  * [[kic-support@ics.muni.cz]]~~SP~~ ~~SP~~ ~~SP~~ ~~SP~~telefon:​ 549 49 3296, 7857 
- 
-===== Technická dokumentace ===== 
- 
-  * [[knihovni_sluzby:​technicky_popis|Technický popis]] 
- 
-=====Další informace==== 
- 
-Koordinaci a rozvoj knihovnicko-informačních služeb na Masarykově univerzitě zajišťuje [[http://​www.muni.cz/​services/​library/​kic-mu|Knihovnicko-informační centrum]]. 
- 
-Služby pro uživatele se řídí **Knihovním řádem MU** a knihovními řády příslušných fakultních knihoven, viz http://​www.muni.cz/​services/​library/​regulations. 
- 
-**Přehled knihoven MU** najdete na http://​www.muni.cz/​services/​library. 
- 
-Často kladené dotazy s používáním knihovního systému Aleph najdete na https://​aleph.muni.cz/​F/?​func=file&​file_name=help-2. 
knihovni_sluzby.txt · Poslední úprava: 2017/08/24 13:55 (upraveno mimo DokuWiki)