Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


magion

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
magion [2016/02/20 14:37]
kohoutkova@ics.muni.cz
magion [2017/09/26 13:30] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Informace k migraci Magionu na Windows 2012 R2 ======+~~NOTOC~~
  
-===== Úvod =====+====== Informace o službě přesunuty ======
  
-Z důvodu ukončené podpory stávající verze Windows na serverech hostujících Magion (rumbury) jsme nuceni přejít na Windows 2012 R2. Na této stránce naleznete veškeré potřebné ​informace ​k celé akci, včetně seznamu problémů způsobených novou verzí Windows a jejich řešení.\\+<note tip> 
 +Aktuální ​informace ​o této službě najdete na webu [[https://​it.muni.cz/​sluzby/​ekonomicky-informacni-system-magion|Katalogu služeb IT na MUNI]]. 
 +</​note> ​
  
-  * Změna se netýká způsobu ovládání Magionu ani dat v databázi. 
-  * Práci v Magionu Vám doporučujeme průběžně ukládat, stejně jako při každé jiné práci na počítači. 
- 
-===== Plán migrace ===== 
-  * do 22.10.2015 - finalizace podpůrných nástrojů 
-  * 22.10. - informování LVT  ​ 
-  * 23.10.-2.11. - LVT připraví prostředí u pilotních uživatelů (přednostně PaMS, pak EKO) 
-  * 23.10.-15.11. - LVT připraví prostředí u ostatních uživatelů 
-  * 26.10. - e-mailová žádost na pilotní uživatele o intenzivní testování 
-  * 2.11. - e-mailová žádost všem uživatelům,​ aby pracovali v novém prostředí,​ jakmile k němu budou mít přístup (nejpozději do 15.11.) 
-  * 23.10.-30.11. - přechod uživatelů do nového prostředí - na ploše jsou 2 ikony pro nové a staré prostředí 
-  * 30.11. - ukončení migrace uživatelů do nového prostředí,​ kontaktování uživatelů pracujících ve starém prostředí 
-  * 18.12. - druhá informace na poradě tajemníků 
-  * 8.2.2016 - odstavení starého prostředí (s možností jeho rychlého oživení) - se souhlasem OEF a OPŘ RMU 
-  * 8.4. - e-mailová informace uživatelům o ukončení možnosti znovuoživení starého prostředí a postupném odstranění duplicitních ikon z jejich pracovních ploch 
-  * 8.4.-31.5. - LVT zruší duplicitní ikony na pracovních plochách uživatelů (včetně "​Rumburu ČSSZ"​) 
-  * 31.7.2016 - zrušení serverů starého prostředí 
-===== Další informace ===== 
- 
-[[magion:​informace_uzivatele|Informace pro uživatele Magionu]] 
- 
-[[magion:​informace_podpora| Informace pro podporu (LVT, CIKT, podpora ÚVT)]] 
- 
-[[magion:​magion_osx| Použití Magionu na počítačích s OS X]] 
- 
-[[magion:​problem_s_cestou_souboru| Problém se zapamatováním cesty u otevíraných/​uložených souborů]] 
- 
-[[https://​ucnmuni.sharepoint.com/​teams/​mu-uvt-dup/​_layouts/​15/​guestaccess.aspx?​guestaccesstoken=ZKCCpoCJXdneNtVOm6IL2nqPtjhkmzOpas3RyTNLU9g%3d&​docid=0811ac2a2a1874ce4b5bd9ee623a05dc5|Denní přehled uživatelů nového a starého prostředí]] 
- 
-[[magion:​informace_znovuzprovozneni|Krizový scénář znovuzprovoznění starých Rumbur serverů]] 
magion.txt · Poslední úprava: 2017/09/26 13:30 (upraveno mimo DokuWiki)