Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


ms_word_2013_-_mos_exam_77-418

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
ms_word_2013_-_mos_exam_77-418 [2017/02/10 09:19]
bajerova@ics.muni.cz
ms_word_2013_-_mos_exam_77-418 [2017/02/10 09:20] (aktuální)
bajerova@ics.muni.cz
Řádek 15: Řádek 15:
 [[https://​ucnmuni.sharepoint.com/​teams/​mu-uvt-it/​Imagine%20Academy/​Forms/​AllItems.aspx?​id=%2Fteams%2Fmu%2Duvt%2Dit%2FImagine%20Academy%2FOffice%2FWord%2FWORD%5F2013%2FMOAC%5FWORD%5F2013|Download guide]].\\ [[https://​ucnmuni.sharepoint.com/​teams/​mu-uvt-it/​Imagine%20Academy/​Forms/​AllItems.aspx?​id=%2Fteams%2Fmu%2Duvt%2Dit%2FImagine%20Academy%2FOffice%2FWord%2FWORD%5F2013%2FMOAC%5FWORD%5F2013|Download guide]].\\
 Complete program for instructors and institutions to prepare and deliver great courses. Complete program for instructors and institutions to prepare and deliver great courses.
-Before you can complete the practice tasks in this course book, you need to download available ​[[https://​ucnmuni.sharepoint.com/​teams/​mu-uvt-it/​Imagine%20Academy/​Office/​Word/​WORD_2013/​MOAC_WORD_2013/​MOAC_ENU_77-418_Word2013_Instructor_40101A.zip| ​resources]]:\\+Before you can complete the practice tasks in this course book, you need to [[https://​ucnmuni.sharepoint.com/​teams/​mu-uvt-it/​Imagine%20Academy/​Office/​Word/​WORD_2013/​MOAC_WORD_2013/​MOAC_ENU_77-418_Word2013_Instructor_40101A.zip| ​download]] available resoures\\
 \\  \\ 
 • The Instructor’s Guide -  contains Solutions to all the textbook exercises as well as chapter summaries • The Instructor’s Guide -  contains Solutions to all the textbook exercises as well as chapter summaries
ms_word_2013_-_mos_exam_77-418.txt · Poslední úprava: 2017/02/10 09:20 autor: bajerova@ics.muni.cz