Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


onenote

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
onenote [2016/09/27 10:00]
sebastian.novotny@ics.muni.cz [Návody]
onenote [2017/09/04 13:53] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
-=====OneNote=====+~~NOTOC~~
  
-OneNote je aplikace pro vytváření poznámek, postavená na cloudovém řešení. Umožňuje vytvářet různé typy poznámek, ​ikládat různé typy objektů, třídit a organizovat poznámky do dílčích celků a další. Předností OneNote je jeho intuitivní prostředí,​ jednoduchý způsob ovládání a dobrá synchronizace napříč zařízeními. Častým způsobem použití je organizace vlastních poznámek, či vytváření záznamů a zápisů v rámci týmů, porad, schůzí apod.+====== Informace o službě esunuty ======
  
-OneNote umožňuje sdílení jednotlivých poznámkových bloků s kolegy, společné úpravy poznámek, či propojení s aplikací Outlook (vytváření stránek poznámek k vytvořeným schůzkám, propojení s funkcí úkoly). V aplikaci OneNote je možné vytvářet více poznámkových bloků, stejně jako připojovat sdílené poznámkové bloky jiných uživatelů či skupin (např. z SharePointu). +<note tip> 
-\\ +Aktuální ​informace o této službě najdete ​na webu [[https://​it.muni.cz/sluzby/onenote|Katalogu služeb IT na MUNI]].</note> ​
-\\ +
-====Funkce==== +
-|**Vytváření poznámek** ​ |OneNote umožňuje vytvářet a upravovat poznámky, formátovat jejich zobrazení, přikládat k nim různé značky, filtrovat a vyhledávat poznámky atd.  | +
-|**Organizace poznámek do celků** ​ |Poznámky je možné organizovat do jednotlivých celků. Základem je poznámkový blok, ve kterém je možné vytvářet jednotlivé oddíly. V oddílech je možné vytvářet jednotlivé stránky a podstránky. ​ | +
-|**Vkládání objektů** ​ |Do poznámek je možné vkládat celou řadu objektů, jako jsou tabulky, obrázky, hypertextové odkazy, grafy, výřezy obrazovky, videa, ručně psané poznámky a další. ​ | +
-|**Integrativní funkce** ​ |OneNote je možné propojit s aplikací Outlook, kdy nabízí propojení s plánovačem schůzek (automaticky vytvoří v požadovaném pozn. bloku stránku dané schůzky, vloží do ní informace o schůzce a do emailové zprávy vloží odkaz na tuto stránku), či propojení s vytvářením úkolů. ​ | +
-|**Sdílení poznámkových bloků** ​ |V OneNote je možné sdílet poznámkové bloky s dalšími uživateli (sdílení se děje na úrovni celého poznámkového bloku, tj. není možné sdílet pouze oddíl či stránku), stejně jako otevřít si poznámkové bloky kolegů ve vlastní aplikaci a upravovat je.  | +
- +
-====Podmínky užití==== +
-OneNote je nástroj dostupný všem uživatelům. Pro jeho použití stačí ​žné znalosti ovládání PC. Pro základní využití stačí internetový prohlížeč. Pro pohodlnější používání (včetně režimu offline) je nutné instalovat aplikaci OneNote ​na PC (je součástí balíku aplikací Office 365). Pro OneNote existují také aplikace na tablety a mobilní telefony. Požadavkem pro využití je účet Office 365. +
- +
-====Návody==== +
-[[prvni_kroky_v_office365|Instalace,​ nastavení a přihlášení do Office 365]]\\ +
- +
-[[https://​support.office.com/​cs-CZ/​article/​Otev%C5%99en%C3%AD-pozn%C3%A1mkov%C3%A9ho-bloku-v-OneNotu-2016-pro-Windows-2e99ead1-a1db-43e3-9945-0b0df9542888|Otevření poznámkového bloku]] \\ +
-[[https://​support.office.com/​cs-cz/​article/​Vytvo%C5%99en%C3%AD-nov%C3%A9ho-pozn%C3%A1mkov%C3%A9ho-bloku-v-OneNotu-2016-pro-Windows-06961c01-a7a9-46fe-8e23-9e715104c398|Vytvořit poznámkový blok]] \\ +
-[[https://​support.office.com/​cs-CZ/​article/​Vytvo%C5%99en%C3%AD-nov%C3%A9ho-odd%C3%ADlu-v-OneNotu-2016-pro-Windows-bf8b9967-66f3-46c8-af5d-76ef96d53787|Vytvořit oddíl]] \\ +
-[[https://​support.office.com/​cs-CZ/​article/​Odstran%C4%9Bn%C3%AD-odd%C3%ADlu-z-OneNotu-2016-pro-Windows-b7cf1060-30dc-4b41-a74b-0f1396757a8d|Odstranit oddíl]]\\ +
-[[https://​support.office.com/​cs-CZ/​article/​Vytvo%C5%99en%C3%AD-podstr%C3%A1nky-v-OneNotu-2016-pro-Windows-97af1b0f-ade3-4bf6-ba21-01eb497555aa|Vytvořit stránku v poznámkovém bloku]] \\ +
-[[https://​support.office.com/​cs-CZ/​article/​Uspo%C5%99%C3%A1d%C3%A1n%C3%AD-karet-odd%C3%ADl%C5%AF-a-str%C3%A1nek-ve-OneNotu-2016-pro-Windows-92edb8cf-eee3-4310-b85f-06e1c25ab79f|Uspořádání karet oddílů a stránek]]\\ +
-[[https://​support.office.com/​cs-CZ/​article/​Kl%C3%A1vesov%C3%A9-zkratky-OneNotu-2016-pro-Windows-44b8b3f4-c274-4bcc-a089-e80fdcc87950|Usnadnění práce (klávesové zkratky atd.)]] \\ +
-[[https://​support.office.com/​cs-CZ/​article/​Vytv%C3%A1%C5%99en%C3%AD-rychl%C3%BDch-pozn%C3%A1mek-ve-OneNotu-2016-pro-Windows-5629116b-92a4-4346-97f8-753ee369136d|Rychlé poznámky]]\\ +
-[[https://​support.office.com/​cs-CZ/​article/​P%C5%99id%C3%A1n%C3%AD-soubor%C5%AF-do-OneNotu-2016-pro-Windows-8eba84c5-88c0-4505-8e5d-e82f5118b8a9|Vložit soubor]] \\ +
-[[https://​support.office.com/​cs-CZ/​article/​Vlo%C5%BEen%C3%AD-obr%C3%A1zku-do-pozn%C3%A1mek-v-OneNotu-2016-pro-Windows-b29bd1ac-2987-4ad6-ad3d-6713514b11ce|Vložit obrázek]] \\ +
-[[https://​support.office.com/​cs-CZ/​article/​O%C5%99%C3%ADznut%C3%AD-obr%C3%A1zku-v-OneNotu-2016-pro-Windows-04b5fd34-534c-47be-9136-000799271e58|Oříznout obrázek]]\\ +
-[[https://​support.office.com/​cs-CZ/​article/​Vlo%C5%BEen%C3%AD-online-vide%C3%AD-do-OneNotu-2016-pro-Windows-0a862f29-665c-43a5-9dd8-68009423cf7c|Vložit video]]\\ +
-[[https://​support.office.com/​cs-CZ/​article/​Vlo%c5%been%c3%ad-v%c3%bd%c5%99ezu-obrazovky-na-str%c3%a1nku-v-OneNotu-2016-de2780e1-d09b-40dc-8cc0-9041d5413e2e|Vložit snímek obrazovky]] \\ +
-[[https://​support.office.com/​cs-CZ/​article/​Vytvo%C5%99en%C3%AD-odkazu-v-OneNotu-2016-pro-Windows-2aeb8f0e-f79b-4978-bab4-ea65726b1bf7|Vložit odkaz]]\\ +
-[[https://​support.office.com/​cs-CZ/​article/​Po%C5%99izov%C3%A1n%C3%AD-rukou-psan%C3%BDch-pozn%C3%A1mek-v-OneNotu-2016-pro-Windows-0ec88c54-05f3-4cac-b452-9ee62cebbd4c|Ručně psané poznámky]]\\ +
-[[Vyhledávat]] \\ +
-[[https://​support.office.com/​cs-CZ/​article/​Vlo%C5%BEen%C3%AD-pozn%C3%A1mek-z-webu-do-OneNotu-2016-pro-Windows-e07d7bd8-74af-4edf-87ed-dbb8f32262a6|Vložit poznámky z webové stránky]]\\ +
-[[https://support.office.com/​cs-CZ/​article/​Z%C3%A1znam-zvukov%C3%BDch-pozn%C3%A1mek-nebo-videopozn%C3%A1mek-v-OneNotu-2016-pro-Windows-00eb0def-df84-4f24-b530-35362d51bd2d|Nahrát zvuk a video k poznámkám]] \\ +
-[[https://​support.office.com/​cs-CZ/​article/​Vytv%C3%A1%C5%99en%C3%AD-%C3%BAkol%C5%AF-Outlooku-v-OneNotu-2016-pro-Windows-057b34c0-e78c-4c1b-9a1a-a64d17a9a777|Vytvoření úkolu Outlook]]\\ +
-[[https://​support.office.com/​cs-CZ/​article/​Po%C5%99izov%C3%A1n%C3%AD-propojen%C3%BDch-pozn%C3%A1mek-ve-OneNotu-2016-pro-Windows-8e9e53ce-b2f1-4c4c-9745-fff878eec0b7|Vytvořit propojené poznámky]] \\ +
-[[https://​support.office.com/​cs-CZ/​article/​Synchronizace-pozn%C3%A1mkov%C3%A9ho-bloku-v-OneNotu-2016-pro-Windows-1986c4cf-7716-4c78-b7e7-479be30992c7|Synchronizace poznámek]]\\ +
-[[https://​support.office.com/​cs-CZ/​article/​Sd%C3%ADlen%C3%AD-pozn%C3%A1mkov%C3%A9ho-bloku-OneNotu-2016-pro-Windows-s-jin%C3%BDmi-lidmi-d14b6033-7a95-4536-9216-bb0a5e0f8285|Sdílet poznámkový blok]]\\ +
-[[https://​support.office.com/​cs-CZ/​article/​Ochrana-heslem-pozn%C3%A1mek-ve-Onenotu-2016-ea666d01-2cc8-4041-b7e0-2948a07ce298|Ochrana heslem]] +
- +
-Návody pro použití na mobilních zařízeních:​\\ +
-Android: [[https://​support.office.com/​cs-cz/article/Instalace-a-nastaven%c3%ad-Office-na-Androidu-cafe9d6f-8b0c-4b03-b20a-12438a82a22d?​ui=cs-CZ&​rs=cs-CZ&​ad=CZ|Instalace]],​ [[https://​support.office.com/​cs-CZ/​article/​Microsoft-OneNote-pro-Android-46B4B49D-2BEF-4746-9C30-6ABB5E20B688|Používání]]\\ +
-[[https://​support.office.com/​cs-cz/​article/​Instalace-a-nastaven%c3%ad-Office-na-iPhonu-nebo-iPadu-9df6d10c-7281-4671-8666-6ca8e339b628?​ui=cs-CZ&​rs=cs-CZ&​ad=CZ|iOS]]\\ +
-[[https://​support.office.com/cs-cz/​article/​Nastaven%c3%ad-aplikac%c3%ad-Office-na-Windows-Phone-96e8a54c-2a5b-46af-955c-111166d77489?​ui=cs-CZ&​rs=cs-CZ&​ad=CZ|Windows Phone, Windows 10 Mobile]] (Na W10M je nutné nejdříve [[https://​support.office.com/​cs-cz/​article/​Instalace-aplikac%C3%AD-Office-Mobile-na-za%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-s-Windows-10-2b7c1b51-a717-45d6-90c9-ee1c1c5ee0b7|nainstalovat mobilní Office]])\\ +
- +
-====Další informace==== +
-[[https://​support.office.com/​cs-cz/​article/​OneNote-2013-%E2%80%93-%C3%BAvodn%C3%AD-p%C5%99%C3%ADru%C4%8Dka-ab75be1a-06e2-4b0f-be5d-8652f1fac102|Úvodní příručka pro OneNote (PDF)]]+
  
onenote.txt · Poslední úprava: 2017/09/04 13:53 (upraveno mimo DokuWiki)