Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


organizace_posty

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

organizace_posty [2016/06/14 14:09] (aktuální)
sebastian.novotny@ics.muni.cz vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +==Organizace pošty===
  
 +Zprávy je možné různými způsoby organizovat a třídit pro lepší orientaci a přehlednost.
 +
 +Pro označení jednotlivých zpráv je možné je\\
 +  * [[https://​support.office.com/​cs-cz/​article/​P%C5%99id%C3%A1n%C3%AD-nebo-odebr%C3%A1n%C3%AD-p%C5%99%C3%ADznaku-pro-zpracov%C3%A1n%C3%AD-fccc7f3d-8562-4470-8099-a38b525d01bd|označit příznakem Zpracovat]]\\
 +  * [[https://​support.office.com/​cs-cz/​article/​Vytvo%C5%99en%C3%AD-a-p%C5%99i%C5%99azen%C3%AD-barevn%C3%BDch-kategori%C3%AD-a1fde97e-15e1-4179-a1a0-8a91ef89b8dc|zařadit do barevné kategorie]]\\
 +
 +Pro lepší orientaci nejen v doručených zprávách jsou užitečné funkce\\
 +  * [[https://​support.office.com/​cs-cz/​article/​Filtrov%C3%A1n%C3%AD-e-mailov%C3%BDch-zpr%C3%A1v-86fe4399-fba1-42e1-8057-6a5d7f99a230|Filtrovat poštu]]\\
 +  * [[https://​support.office.com/​cs-CZ/​article/​Hled%C3%A1n%C3%AD-zpr%C3%A1v-pomoc%C3%AD-funkce-Okam%C5%BEit%C3%A9-hled%C3%A1n%C3%AD-56c08e23-8035-4ce9-99f3-ca444848a99c|Okamžité hledání ve zprávách]]\\
 +  * [[https://​support.office.com/​cs-CZ/​article/​Vytvo%C5%99en%C3%AD-slo%C5%BEky-v%C3%BDsledk%C5%AF-hled%C3%A1n%C3%AD-c1807038-01e4-475e-8869-0ccab0a56dc5|Hledání pomocí složky výsledků hledání]] (vytvoří permanentní složku s výsledky hledání)\\
 +  * [[https://​support.office.com/​cs-cz/​article/​Spr%C3%A1va-e-mailov%C3%BDch-zpr%C3%A1v-pomoc%C3%AD-pravidel-50307363-0e79-4f6a-95c0-04b922a2ff13|Organizace zpráv pomocí pravidel]]
organizace_posty.txt · Poslední úprava: 2016/06/14 14:09 autor: sebastian.novotny@ics.muni.cz