Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


outlook

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
outlook [2017/04/03 13:58]
sebastian.novotny@ics.muni.cz [Návody]
outlook [2017/09/04 13:53] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
-======Outlook====== +~~NOTOC~~
-MS Outlook je emailový a groupwarový klient. Zahrnuje klienta elektronické pošty, správce kontaktů, nástroje pro organizaci času a práce (kalendář a úkoly), poznámky a deník. Pod termínem „Outlook“ se skrývá +
-  * serverová aplikace s webovým rozhraním +
-  * desktopová aplikace (PC program) pro pohodlný využívání uvedených služeb +
-  * mobilní aplikace pro přístup k poště+
  
-Outlook představuje robustní nástroj, který umožňuje základní práci v jednotlivých oblastech, stejně jako pokročilé funkce a řadu možností pro personalizaci a automatizaci práce, organizování práce, spolupráci apod. +====== ​Informace o službě přesunuty ======
-\\ +
-\\ +
-=====Funkce===== +
-|**Klient elektronické pošty** ​ |Outlook nabízí všechny nástroje pro základní práci s poštou (vytváření zpráv, odpovídání,​ přeposílání,​ připojení více účtů atd.). K dispozici jsou také pokročilé funkce, jako je vyhledávání,​ filtrování,​ formátování obsahů zpráv, přikládání různých objektů, kategorizace zpráv a řadu dalších. ​ | +
-|**Kontakty** ​ |V aplikaci Outlook je možné vytvářet a organizovat vlastní kontakty (i několik různých sad kontaktů a adresářů) i kontakty z globálního adresáře organizace. Každý kontakt může zahrnovat bohatou paletu informací. Jednotlivé kontakty je možné organizovat do skupin. ​ | +
-|**Organizace času** ​ |Funkce kalendáře umožňují organizaci a plánování vlastního času a aktivit, nastavování připomínek,​ sdílení kalendáře se spolupracovníky a prohlížení kalendářů jiných uživatelů,​ přikládání dokumentů k událostem apod.  | +
-|**Organizace práce** ​ |Aplikace Outlook umožňuje vytváření vlastních úkolů (s možností detailních informací, jako jsou jednotlivé termíny, sledování průhu plnění, ​ikládání dokumentů, nastavení upozornění atd.) i přidělování úkolů spolupracovníkům. Pro zaznamenávání nápadů a myšlenek je možné využít i funkce poznámek (včetně možnosti jejich přiložení k dalším objektům – zpráva, kontakt, úkol atd.). ​ | +
-|**Organizace schůzek a spolupráce** ​ |Pomocí kombinace jednotlivých modulů (pošta, kalendář, úkoly) je možné efektivně organizovat spolupráci s kolegy jak z pohledu času (navrhování schůzek, využívání sdílených kalendářů,​ vytváření skypových schůzek, připojování poznámkových bloků OneNote ke schůzkám),​ tak z pohledu činností (plánování a přidělování úkolů, sdílení dokumentů a další). ​ |+
  
-=====Náhled prostředí===== +<note tip> 
-//Webová aplikace// \\ +Aktuální informace o této službě najdete ​na webu [[https://​it.muni.cz/sluzby/outlook|Katalogu služeb IT na MUNI]].</note> ​
-{{:​prostredi_outlook_webapp.png?​700|}} +
- +
-//​Desktopová aplikace// \\ +
-{{:​prostredi_outlook.png?​700|}} +
- +
-=====Podmínky užití===== +
-MS Outlook je nástroj dostupný všem uživatelům. Pro jeho použití stačí ​žné znalosti ovládání PC. Pro základní využití je nutný internetový prohlížeč. Pro pohodlnější používání (včetně režimu offline) je nutné mít nainstalovanou aplikaci Outlook, případně celý kancelářský balík MS Office. Požadavkem pro využití je účet Office 365. +
- +
-=====Návody===== +
-[[prvni_kroky_v_office365|Instalace,​ nastavení a přihlášení do Office 365]]\\ +
- +
-**//​Obecné//​**\\ +
-[[Nastavit O365 účet v poštovních klientech (Outlook, Thunderbird apod.)]]\\ +
-[[https://​support.office.com/​cs-CZ/​article/​Nastaven%C3%AD-e-mailu-v-Outlooku-6e27792a-9267-4aa4-8bb6-c84ef146101b|Připojit do aplikace Outlook své poštovní účty (Office 365, MS, Gmail, Seznam a další)]] +
- +
-**//​E-mail//​**\\ +
-Vytvořit zprávu - viz příslušná pasáž textu [[https://​support.office.com/​cs-CZ/​article/​Z%C3%A1kladn%C3%AD-%C3%BAkoly-v-Outlooku-192eb102-2ee2-4049-b7f5-aa0eb4231fbb|Základní úkoly v Outlooku]]\\ +
-[[https://​support.office.com/​cs-CZ/​article/​Odpov%C4%9B%C4%8F-na-e-mailovou-zpr%C3%A1vu-nebo-p%C5%99ed%C3%A1n%C3%AD-zpr%C3%A1vy-d%C3%A1l-a843f8d3-01b0-48da-96f5-a71f70d0d7c8|Odpovědět na zprávu, předat dál]]\\ +
-[[https://support.office.com/​cs-CZ/​article/​Odpov%C4%9B%C4%8F-na-e-mailovou-zpr%C3%A1vu-se-%C5%BE%C3%A1dost%C3%AD-o-sch%C5%AFzku-b04e0d58-b221-4ffd-9981-26ceb2bef0ae|Odpovědět na zprávu žádostí o schůzku]]\\ +
-Připojit soubor ke zprávě - viz příslušná pasáž textu [[https://​support.office.com/​cs-CZ/​article/​Z%C3%A1kladn%C3%AD-%C3%BAkoly-v-Outlooku-192eb102-2ee2-4049-b7f5-aa0eb4231fbb|Základní úkoly v Outlooku]]\\ +
-[[https://​support.office.com/​cs-CZ/​article/​N%C3%A1hled-p%C5%99%C3%ADloh-409b6597-346e-416f-abd7-b1e89259fc84|Náhled přílohy]]\\ +
-[[Organizace pošty]]\\ +
- +
-**//​Kalendář//​**\\ +
-[[https://​support.office.com/​cs-CZ/​article/​Napl%C3%A1nov%C3%A1n%C3%AD-ud%C3%A1losti-be84396a-0903-4e25-b31c-1c99ce0dacf2|Vytvořit událost]]\\ +
-[[https://​support.office.com/​cs-CZ/​article/​Napl%C3%A1nov%C3%A1n%C3%AD-sch%C5%AFzky-s-dal%C5%A1%C3%ADmi-u%C5%BEivateli-5c9877bc-ab91-4a7c-99fb-b0b68d7ea94f|Vytvořit schůzku]]\\ +
-[[https://​support.office.com/​cs-CZ/​article/​Vytvo%C5%99en%C3%AD-sch%C5%AFzky-Skypu-pro-firmy-v-Outlooku-b8305620-d16e-4667-989d-4a977aad6556|Vytvořit Skype schůzku]]\\ +
-[[https://​support.office.com/​cs-CZ/​article/​Odpov%C4%9B%C4%8F-na-e-mailovou-zpr%C3%A1vu-se-%C5%BE%C3%A1dost%C3%AD-o-sch%C5%AFzku-d5aadcf7-b2ef-4181-aa20-55af4383bfcc|Odpovědět na žádost o schůzku]]\\ +
-[[https://​support.office.com/​cs-CZ/​article/​Zm%C4%9Bna-zp%C5%AFsobu-zobrazen%C3%AD-va%C5%A1eho-kalend%C3%A1%C5%99e-Outlooku-a4e0dfd2-89a1-4770-9197-a3e786f4cd8f|Možnosti zobrazení kalendáře]]\\ +
-[[https://​support.office.com/​cs-cz/article/Zobrazen%C3%AD-v%C3%ADce-kalend%C3%A1%C5%99%C5%AF-sou%C4%8Dasn%C4%9B-fffa8783-0556-4ea1-ba62-3ed8a95a903c|Zobrazení více kalendářů a použití překryvu]]\\ +
-[[https://​support.office.com/​cs-CZ/​article/​Otev%C5%99en%C3%AD-kalend%C3%A1%C5%99e-jin%C3%A9ho-u%C5%BEivatele-syst%C3%A9mu-Exchange-5b6b0332-a236-4a26-9f02-7edd4f5b208c|Zobrazení kalendářů jiných uživatelů]]\\ +
-[[souhrnne_zobrazeni_kalendaru|Souhrnné zobrazení různých kalendářů (osobní, kolegů, skupin Office 365, SharePoint, GMail,​...)\\ +
- +
-**//​Úkoly//​**\\ +
-[[https://​support.office.com/​cs-CZ/​article/​Vytvo%C5%99en%C3%AD-%C3%BAkolu-81f0fe03-5a23-4467-b388-dba4fd92d0ea|Vytvořit úkol]]\\ +
-[[https://​support.office.com/​cs-CZ/​article/​Vytvo%C5%99en%C3%AD-%C3%BAkolu-ze-zpr%C3%A1vy-40deff88-941a-4fc0-aba1-7d929d947795|Vytvořit úkol ze zprávy]]\\ +
-[[https://​support.office.com/​cs-CZ/​article/​P%c5%99id%c4%9blen%c3%ad-%c3%bakolu-d12c1869-1626-4873-bae1-e451f7fafdc2|Přiřadit úkol jiné osobě]]\\ +
-[[https://​support.office.com/​cs-CZ/​article/​P%C5%99id%C3%A1n%C3%AD-p%C5%99ipomenut%C3%AD-k-%C3%BAkolu-93f79ada-08f0-4656-b2d8-8b816daf93b2|Přidat upozornění k úkolu]]\\ +
-[[https://​support.office.com/​cs-CZ/​article/​Zm%C4%9Bna-zobrazen%C3%AD-%C3%BAkol%C5%AF-d4903fab-1c12-4e39-8dd3-10469173ccb9|Možnosti zobrazení úkolů]]\\ +
-[[https://​support.office.com/​cs-CZ/​article/​Sledov%C3%A1n%C3%AD-%C3%BAkol%C5%AF-p%C5%99i%C5%99azen%C3%BDch-n%C4%9Bkomu-jin%C3%A9mu-531ae882-beff-43d9-abfc-98bacf8e9b7c|Sledování úkolů, přiřazených někomu jinému]]\\ +
- +
- +
-**//​Kontakty (Adresář)//​**\\ +
-[[https://​support.office.com/​cs-CZ/​article/​P%C5%99id%C3%A1n%C3%AD-kontaktu-e1dc4548-3bd6-4644-aecd-47b5728f7b0d|Přidání kontaktu]]\\ +
-[[https://​support.office.com/​cs-CZ/​article/​%C3%9Aprava-kontaktu-2925f5d8-6092-4c74-9331-e6915df59fc2|Úprava kontaktu]]\\ +
-[[https://​support.office.com/​cs-CZ/​article/​Vytvo%C5%99en%C3%AD-skupiny-kontakt%C5%AF-316331b5-36a2-40f3-bc67-e0f1a3b6f903|Vytvoření skupiny kontaktů]]\\ +
-[[https://​support.office.com/​cs-CZ/​article/​Import-kontakt%C5%AF-do-Outlooku-bb796340-b58a-46c1-90c7-b549b8f3c5f8|Import kontaktů do Outlooku]]\\ +
-[[https://​support.office.com/​cs-CZ/​article/​Vyhled%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD-lid%C3%AD-a-kontakt%C5%AF-f868749b-31a4-4fba-a936-b778cbb8f1cb|Vyhledávání lidí a kontaktů]]\\ +
-[[https://​support.office.com/​cs-CZ/​article/​Sd%c3%adlen%c3%ad-kontakt%c5%af-formou-vizitek-vCard-ee4f63f4-94f9-4861-8340-4517590d9459|Sdílení kontaktů]]\\ +
-[[https://​support.office.com/​cs-CZ/​article/​Import-vizitek-vCard-do-kontakt%C5%AF-Outlooku-70c6b31f-19f8-4033-8f2a-2ee8075e51aa|Import kontaktu z vizitky vCard]]\\ +
-[[https://​support.office.com/​cs-cz/​article/​Import-kontakt%c5%af-do-Outlooku-bb796340-b58a-46c1-90c7-b549b8f3c5f8?​ui=cs-CZ&​rs=cs-CZ&​ad=CZ|Import kontaktů ze souboru]]\\ +
-[[https://​support.office.com/​cs-CZ/​article/​Zm%C4%9Bna-zp%C5%AFsobu-t%C5%99%C3%ADd%C4%9Bn%C3%AD-kontakt%C5%AF-5d85b0ee-3a18-4d78-a12f-c287da04fc65|Změna způsobu třídění kontaktů]]\\ +
-[[https://​support.office.com/cs-CZ/​article/​Tisk-kontakt%C5%AF-abec55d1-4718-4925-9bb8-8d30dfb29b2a|Tisk kontaktů]]\\ +
-[[https://​support.office.com/​cs-CZ/​article/​Odstran%c4%9bn%c3%ad-kontaktu-adf1fbc3-6c48-4663-aaa3-c4e17bf3ac1d|Odstranění kontaktu]]\\ +
-[[https://​support.office.com/​cs-CZ/​article/​Obnoven%C3%AD-odstran%C4%9Bn%C3%A9ho-kontaktu-v-Outlooku-51c83288-6888-4dcd-8c99-4932daabf643|Obnovení odstraněného kontaktu]]\\ +
- +
-**//Návody pro použití na mobilních zařízeních//​**\\ +
-Jako přihlašovací údaje slouží UČO@ucn.muni.cz nebo UČO@mail.muni.cz (podle toho, jaký je Váš e-mail) a sekundární heslo.\\ +
-[[https://​support.office.com/​cs-cz/​article/​Nastaven%c3%ad-e-mailu-na-telefonu-nebo-tabletu-s-Androidem-886db551-8dfa-4fd5-b835-f8e532091872?​ui=cs-CZ&​rs=cs-CZ&​ad=CZ|Android]]\\ +
-[[https://​support.office.com/​cs-cz/​article/​Nastaven%c3%ad-e-mailu-na-za%c5%99%c3%adzen%c3%ad-s-iOS-iPhone-nebo-iPad-b2de2161-cc1d-49ef-9ef9-81acd1c8e234?​ui=cs-CZ&​rs=cs-CZ&​ad=CZ|iOS]]\\ +
-[[https://​support.office.com/​cs-cz/​article/​Nastaven%c3%ad-e-mailu-ve-Windows-Phone-181a112a-be92-49ca-ade5-399264b3d417?​ui=cs-CZ&​rs=cs-CZ&​ad=CZ|Windows Phone, Windows 10 Mobile]] +
- +
-=====Další informace===== +
-[[https://​support.office.com/​cs-CZ/​article/​Z%C3%A1kladn%C3%AD-%C3%BAkoly-v-Outlooku-192eb102-2ee2-4049-b7f5-aa0eb4231fbb|Stručný průvodce základními aktivitami v Outlooku]]\\ +
-[[https://​support.office.com/​cs-cz/​article/​Outlook-2013-%E2%80%93-%C3%BAvodn%C3%AD-p%C5%99%C3%ADru%C4%8Dka-dd79626f-8da3-439b-8de1-17908d29ae20|Outlook - úvodní příručka]]\\ +
- +
-=====Podobné služby===== +
-[[https://​is.muni.cz/​auth/​help/​jine/​externi#​j_ext_google|Gmail a Google Apps v ISu]]+
  
outlook.txt · Poslední úprava: 2017/09/04 13:53 (upraveno mimo DokuWiki)