Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web

Překlady této stránky:

pocitacove_studovny:tisk_mu

Tisk na MU


Tisk na MU je určen pro studenty Masarykovy univerzity a je dostupný na všech fakultách MU. Služba nabízí tisk, kopírování a skenování. Součástí služby jsou i dobíjecí místa – bankovníky. Tisk na MU zahrnuje také systém drobného prodeje (SDP), který je poskytován pouze na vybraných lokalitách. SDP nabízí prodej drobného materiálu vhodného k vazbě vytištěných dokumentů apod.


Tisk na MU je samoobslužný. Nejprve si musíte uložit peníze na vlastní SUPO účet, a to prostřednictvím bankovníku, vkladem na SUPO pokladně či bezhotovostním převodem z bankovního účtu. Informace o SUPO naleznete na http://wiki.ics.muni.cz/supo.
Seznam bankovníků http://wiki.ics.muni.cz/supo/bankovniky. Bankovníky přijímají pouze bankovky.

Ceník tisků

Podrobný ceník služeb naleznete v tomto odkazu

Seznam tiskáren

Podrobný seznam tiskáren na lokalitách naleznete zde.

Tisk

Tiskárny
Přes nabídku Start → Tiskárny a faxy se můžete podívat, jaké tiskárny máte jako uživatel k dispozici.

PRINT MU
PDFCreator 

PRINT MU (nastavena jako výchozí)
Jako výchozí nastavení je černobílý tisk, pro barevný je nutné provést změnu nastavení ve vlastnostech tiskárny před odesláním dokumentu na tisk.

PDF Creator
Virtuální tiskárna, která slouží k převodu dokumentů do formátu PDF.

Postup při tisku

Ve vlastnostech tisku nejprve zvolte, má-li být tisk barevný (defaultně nastaveno na černobílý tisk), jednostranný/oboustranný apod. Na tiskárnu odešlete příslušný dokument/dokumenty. Vlastní tiskové úlohy můžete kontrolovat přes webové rozhraní na adrese https://print.ucn.muni.cz (přihlášení pomocí UČO a sekundárního hesla).
Tisk aktivujete přiložením své ISIC karty ke čtečce umístěné na tiskárně. Po autentizaci uživatele můžete zvolit operaci, kterou chcete provést (tisk, kopírování, skenování). Při tisků více dokumentů lze tisky jednotlivě zadávat (ze zobrazené tiskové fronty) či vybrat možnost TISKNOUT VŠE. Po ukončení vybrané operace bude displej informovat o tom, kolik stran bylo vytištěno (zkopírováno, naskenováno) a konečné ceně, která bude účtována na vrub Vašeho SUPO účtu. Pro odhlášení od tiskárny přiložte ISIC ke čtečce. Pokud odhlášení neprovedete, budete automaticky odhlášení až po 1 minutě nečinnosti stroje.

Jak tisknout bez ISICu

Tisk bez vlastní ISIC karty je možný po vygenerování PIN kódu, kterým se autentizujete na tiskárně. Ten lze vygenerovat na https://print.ucn.muni.cz. Jeho platnost je omezena na 24 hodin.

Tisk z notebooku, tisk z e-mailu, tisk z webového rozhraní

Od 1.9.2016 je na MU v provozu nový tiskový systém. Z tohoto důvodu je nutné nainstalovat nového klienta pro tisk.

Tisk je povolen pouze ze sítě MU. Pokud se nacházíte mimo univerzitní síť (doma, koleje etc.) je nutné použít VPN

Skenování

Skenování je funkční buď přes hardwarové tlačítko tiskárny nebo na obrazovce tiskárny po přihlášení ISIC kartou nebo PIN kódem. Pro přihlášení ISIC kartou je nutné mít aktivní SUPO účet.

Scan to my school email - zde je přednastaven školní e-mail UČO@mail.muni.cz, omezení velikosti e-mailu je 15MB
Scan to my custom email - zde je možné změnit cíl, omezení velikosti emailu je 15MB
Scan to my profile - dokumenty jsou skenovány do K: profilu který je dostupný v každé UPS studovně, nebo přes terminálový server

Nativní skenovací rozhraní - možnost skenování do e-mailu bez přihlášení na tiskárně. Zde je možné skenovat dokumenty větší než 15MB. Nicméně větší soubory než 15MB budou rozděleny (funkce dělení e-mailu je funkční pouze na tiskárnách značky RICOH).

Kopírování

Kopírování je funkční pouze s ISIC kartou nebo vygenerovaným PIN kódem.
Minimální kredit pro kopírování je 32,20 Kč

Aktivujte tiskárnu přiložením Vaší ISIC karty, poté zvolte funkci COPY a vložte požadované dokumenty ke kopírování. Tiskárna sama rozpoznává z jakého podavače kopírujete, v případě horního podavače pouze zvolíte, zda požadujete barevný či černobílý tisk a zda se jedná o jednostrannou nebo oboustrannou kopii. Následné stisknutí zeleného tlačítka spustí proces kopírování. Při použití skeneru na kopírování je postup stejný, avšak musíte otočit požadovaný dokument ručně při oboustranném kopírování.

Kopírování z podavače – tiskárna aktivujte tiskárnu Vaší ISIC kartou, položte dokument lícem nahoru na podavač a zvolte na tiskárně funkci COPY. Následně volte černobílou či barevnou kopii/jednostranný či oboustranný tisk a po zmáčknutí zeleného tlačítka kopírujete.

Kopírování ze skeneru - aktivujte tiskárnu Vaší kartou ISIC, položte požadovaný dokument do levého horního rohu tiskárny a zvolte funkci COPY. V dalším kroku zvolte barevnou či černobílou kopii /jednostranné či oboustranné kopírování (v tomto případě musíte manuálně otočit požadovaný dokument ručně pod víkem skeneru) následně vše spustíte zmáčknutím zeleného tlačítka.

pocitacove_studovny/tisk_mu.txt · Poslední úprava: 2016/12/06 15:07 autor: marcela@ics.muni.cz