Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


powerpoint

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
powerpoint [2016/09/27 10:00]
sebastian.novotny@ics.muni.cz [Návody]
powerpoint [2016/10/14 12:47] (aktuální)
sebastian.novotny@ics.muni.cz
Řádek 1: Řádek 1:
-=====PowerPoint=====+======PowerPoint======
  
 MS PowerPoint je nástroj na tvorbu prezentací. Umožňuje vytvářet a upravovat prezentace, vkládat přechody a animace, vkládat další objekty (obrázky, tabulky, grafy a další) a další. PowerPoint obsahuje i nástroje pro promítání vytvořených prezentací,​ včetně využití více monitorů (zobrazovacích nástrojů). MS PowerPoint je nástroj na tvorbu prezentací. Umožňuje vytvářet a upravovat prezentace, vkládat přechody a animace, vkládat další objekty (obrázky, tabulky, grafy a další) a další. PowerPoint obsahuje i nástroje pro promítání vytvořených prezentací,​ včetně využití více monitorů (zobrazovacích nástrojů).
Řádek 6: Řádek 6:
 \\ \\
 \\ \\
-====Funkce====+=====Funkce=====
 |**Tvorba prezentací** ​ |PowerPoint umožňuje vytváření a editaci prezentací a jejich ukládání v různých formátech (prezentace .ppt a .pptx, PDF, sadu obrázků, video a další). ​ | |**Tvorba prezentací** ​ |PowerPoint umožňuje vytváření a editaci prezentací a jejich ukládání v různých formátech (prezentace .ppt a .pptx, PDF, sadu obrázků, video a další). ​ |
 |**Formátování vzhledu** ​ |PowerPoint obsahuje řadu možností a nástrojů pro formátování obsahu a úpravy vzhledu prezentací. Je možné formátovat texty v prezentaci (změna písma a jeho velikosti či barvy, tučné písmo a kurzíva, odrážky a číslování atd.), upravovat vizuální stránku prezentace (barevné schéma, pozadí apod.), vkládat animace a přechody snímků a obsahů a další. ​ | |**Formátování vzhledu** ​ |PowerPoint obsahuje řadu možností a nástrojů pro formátování obsahu a úpravy vzhledu prezentací. Je možné formátovat texty v prezentaci (změna písma a jeho velikosti či barvy, tučné písmo a kurzíva, odrážky a číslování atd.), upravovat vizuální stránku prezentace (barevné schéma, pozadí apod.), vkládat animace a přechody snímků a obsahů a další. ​ |
Řádek 13: Řádek 13:
 |**Spolupráce** ​ |V aplikaci PowerPoint je možné společně upravovat prezentace, vkládat komentáře,​ sledovat průběh změn v dokumentu apod.  | |**Spolupráce** ​ |V aplikaci PowerPoint je možné společně upravovat prezentace, vkládat komentáře,​ sledovat průběh změn v dokumentu apod.  |
  
-====Podmínky užití====+=====Náhled prostředí===== 
 +//Webová aplikace// \\ 
 +{{:​prostredi_powerpoint_web.png?​700|}} 
 + 
 +//​Desktopová aplikace// \\ 
 +{{:​prostredi_powerpoint.png?​700|}} 
 + 
 +=====Podmínky užití=====
 MS PowerPoint je nástroj dostupný všem uživatelům. Pro jeho použití stačí běžné znalosti ovládání PC a alespoň základní znalost práce s prezentacemi. Pro využití je nutné mít nainstalovanou aplikaci PowerPoint, případně celý kancelářský balík MS Office. Požadavkem pro využití funkcí na spolupráci je účet Office 365 a přihlášení aplikace k tomuto účtu. MS PowerPoint je nástroj dostupný všem uživatelům. Pro jeho použití stačí běžné znalosti ovládání PC a alespoň základní znalost práce s prezentacemi. Pro využití je nutné mít nainstalovanou aplikaci PowerPoint, případně celý kancelářský balík MS Office. Požadavkem pro využití funkcí na spolupráci je účet Office 365 a přihlášení aplikace k tomuto účtu.
  
-====Návody====+=====Návody=====
 //Jsou zahrnuty pouze návody, týkající se spolupráce na dokumentech.//​ //Jsou zahrnuty pouze návody, týkající se spolupráce na dokumentech.//​
  
Řádek 36: Řádek 43:
  
  
-====Další informace====+=====Další informace=====
 [[https://​support.office.com/​cs-cz/​article/​PowerPoint-2013-%e2%80%93-%c3%bavodn%c3%ad-p%c5%99%c3%adru%c4%8dka-b66ae484-163c-4285-83ef-932b1722adda?​ui=cs-CZ&​rs=cs-CZ&​ad=CZ|PowerPoint - úvodní příručka]]\\ [[https://​support.office.com/​cs-cz/​article/​PowerPoint-2013-%e2%80%93-%c3%bavodn%c3%ad-p%c5%99%c3%adru%c4%8dka-b66ae484-163c-4285-83ef-932b1722adda?​ui=cs-CZ&​rs=cs-CZ&​ad=CZ|PowerPoint - úvodní příručka]]\\
  
powerpoint.txt · Poslední úprava: 2016/10/14 12:47 autor: sebastian.novotny@ics.muni.cz