Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


sharepoint

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
sharepoint [2016/12/09 14:41]
sebastian.novotny@ics.muni.cz [Návody]
sharepoint [2017/09/04 13:53] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
-======SharePoint======+~~NOTOC~~
  
-SharePoint je webová platforma společnosti Microsoft, určená pro provoz intranetu, webového portálu či podnikové sociální sítě. Jejím cílem je usnadnění spolupráce mezi zaměstnanci. SharePoint zahrnuje řadu aplikací a nástrojů, umožňujících spravovat dokumenty, sdílet a vyhledávat informace, navrhovat a řídit pracovní postupy, vytvářet webové stránky a mnoho dalšího.+====== Informace o službě přesunuty ======
  
-Základním prostředím SharePointu je internetový prohlížeč,​ jednotlivé obsahy je možné propojit i s dalšími aplikacemi Office 365 (klient pro OneDrive a prohlížeč souborů, Outlook, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Videa atd.). +<note tip> 
-\\ +Aktuální informace o této službě najdete ​na webu [[https://​it.muni.cz/sluzby/sharepoint|Katalogu služeb IT na MUNI]].</note> ​
-\\ +
-=====Funkce===== +
-|**Ukládání a správa dokumentů** ​ |Dokumentové knihovny SharePointu nabízí bohaté možnosti práce s dokumenty a soubory. Uložené dokumenty je možné organizovat a třídit pomocí složek či metadat, sdílet je, online upravovat, filtrovat, vyhledávat,​ schvalovat atd. Data jsou v cloudu uložena na serverech v Irsku a Holandsku. ​ | +
-|**Správa informací** ​ |Informace jsou v SharePointu organizovány primárně v seznamech (obdoba tabulek) a na wikistránkách. Seznamy jsou vhodné pro vysoce strukturované a atomizované data (malé jednotky informací),​ wiki stránky jsou ideální na rychlé šíření a sdílení ucelenějších informačních celků. V obou nástrojích je možné vyhledávat,​ seznamy nabízí také pokročilé funkce filtrování,​ třídění,​ předávání informací apod.  | +
-|**Organizace týmů** ​ |Pro organizaci práce týmů a pracovních skupin slouží v SharePointu především nástroje Kalendář a Úkoly. Kalendář umožňuje plánování a organizaci týmových aktivit (schůzek, porad, důležitých termínů atd.), je možné jej propojit s aplikací Outlook. V rámci aplikace Úkoly je možné vytvářet, přiřazovat,​ řídit a sledovat průh plnění úkolů. Také úkoly je možné propojit s aplikací Outlook. ​ | +
-|**Pracovní postupy** ​ |Mimo běžnou práci s dokumenty, seznamy a obecně informacemi nabízí SharePoint možnost nastavení pracovních postupů (tzv. workflow) různé složitosti. Obsahem workflow může být řada procesů (např. schvalování,​ validizace, připomínkování,​ řízení práce ​na dokumentech,​ rozesílání zpráv a řada dalších). Workflow můžou být nastavena na týmové procesy, informace i dokumenty. ​ | +
-|**Řízení přístupu** ​ |SharePoint umožňuje detailní nastavení práv pro přístup jednotlivých uživatelů,​ od pouhého prohlížení obsahu až po úplnou správu ​webu. Nastavení oprávnění je možné od nejvyšší úrovně (celá kolekce webů či web) až po úroveň jednotlivých dokumentů a seznamů. ​ | +
-|**Integrační funkce** ​ |Pro všechny součásti SharePointu i mezi nimi navzájem je možné využívat funkcí vyhledávání,​ filtrování,​ nastavení individuálních zobrazení obsahu, zobrazení agregovaných výsledků vyhledávání,​ předávání informací a obsahů apod.  | +
-|**Sociální funkce** ​ |Základní sociální funkcí SharePointu je sdílení informací (mezi členy týmu, v rámci organizace i mimo organizaci). Další sociální nástroje zahrnují např. veřejný web, diskuzní vývěsku, mikroblogy, či integraci s diskuzními skupinami v Yammeru. ​ | +
-|**Integrace s dalšími nástroji Office 365**  |Web SharePointu je možné propojit a integrovat s dalšími nástroji Office 365. Součástí webu může být dedikovaný poznámkový blok OneNote, dokumentové knihovny, kalendář a úkoly je možné propojit s aplikací Outlook, dokumenty je možné upravovat v online i desktopových aplikacích Word, Excel a PowerPoint, do stránek webu je možné vložit videa z aplikace Videa či diskuzní vlákna z Yammeru. ​ | +
-|**Rozšiřitelnost** ​ |Možnosti a funkce SharePointu je možné výrazně rozšířit použitím dalších aplikací. Obchod SharePointu nabízí bohatou paletu různých rozšíření (z dílny Microsoftu i od dalších firem), pokrývajících téměř všechny možné oblasti, pro které by chtěli uživatelé SharePoint využít. ​ | +
-//Přehled funkcí zahrnuje pouze ty základní a všeobecně využívané,​ popis všech možností SharePointu je nad možnosti tohoto přehledu.//​ +
- +
-=====Náhled prostředí===== +
-//Webová aplikace// \\ +
-{{:​prostredi_sharepoint.png?​700|}} +
- +
-=====Podmínky užití===== +
-SharePoint je nástroj dostupný všem uživatelům. Pro jeho použití stačí běžné znalosti ovládání PC. Pro základní využití stačí internetový prohlížeč. Pro efektivnější práci s jednotlivými obsahy je vhodné nastavit propojení do dalších nástrojů Office 365 (klient pro OneDrive a prohlížeč souborů, Outlook, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Videa atd.). Požadavkem pro využití je účet Office 365. +
- +
-=====Návody===== +
-[[prvni_kroky_v_office365|Instalace,​ nastavení a přihlášení do Office 365]]\\ +
- +
-[[https://support.office.com/​cs-CZ/​article/​Create-a-document-library-in-SharePoint-Online-3732be2d-6119-4ab1-ae31-c3736efd3317|Přidat novou knihovnu dokumentů (EN)]]\\ +
-[[https://​support.office.com/​cs-CZ/​article/​Co-je-knihovna-dokument%C5%AF-3b5976dd-65cf-4c9e-bf5a-713c10ca2872|Co je knihovna dokumentů]] \\ +
-[[https://​support.office.com/​cs-CZ/​article/​Vytvo%C5%99en%C3%AD-nov%C3%A9ho-souboru-v-knihovn%C4%9B-dokument%C5%AF-7eda06ad-97bb-4b98-988b-f0ddf40a3652|Vytvořit nový dokument v knihovně dokumentů]]\\ +
-[[https://​support.office.com/​cs-CZ/​article/​Nahr%C3%A1n%C3%AD-slo%C5%BEky-nebo-soubor%C5%AF-do-knihovny-dokument%C5%AF-eb18fcba-c953-4d45-8d90-8da66edeacdb|Nahrát soubor do knihovny dokumentů]] \\ +
-[[https://​support.office.com/​cs-cz/article/P%c5%99id%c3%a1n%c3%ad-odkazu-v-knihovn%c4%9b-dokument%c5%af-346b1eb9-1e71-4155-80ca-f868d058a56a?​ui=cs-CZ&​rs=cs-CZ&​ad=CZ|Přidání odkazu na položku mimo knihovnu dokumentů]]\\ +
-[[https://​support.office.com/​cs-cz/​article/​Zv%c3%bdrazn%c4%9bn%c3%ad-souboru-slo%c5%beky-nebo-odkazu-v-knihovn%c4%9b-dokument%c5%af-9c5f46de-f0f4-4cf1-bd5e-b4ebc7a8b31c?​ui=cs-CZ&​rs=cs-CZ&​ad=CZ|Zvýraznit soubor, složku nebo odkaz v knihovně dokumentů]]\\ +
-[[https://​support.office.com/​cs-CZ/​article/​Vytvo%C5%99en%C3%AD-slo%C5%BEky-v-knihovn%C4%9B-dokument%C5%AF-61385c6d-5dec-4d3b-8aa9-16d8356d6bcd|Vytvořit složku v knihovně dokumentů]]\\ +
-[[https://​support.office.com/​cs-CZ/​article/​Pr%C3%A1ce-s-fotografiemi-v-knihovn%C4%9B-obr%C3%A1zk%C5%AF-84e938f3-b578-41a3-ba31-4d3847ec21aa|Vytvořit knihovnu obrázků (fotogalerii)]]\\ +
-[[https://​support.office.com/​cs-cz/​article/​Sd%c3%adlen%c3%ad-soubor%c5%af-nebo-slo%c5%beek-v-Office-365-1fe37332-0f9a-4719-970e-d2578da4941c?​ui=cs-CZ&​rs=cs-CZ&​ad=CZ|Sdílet soubory]]\\ +
-[[https://​support.office.com/​cs-CZ/​article/​Zobrazen%C3%AD-historie-verz%C3%AD-souboru-v-knihovn%C4%9B-dokument%C5%AF-0606209e-e6ad-467b-ad51-3bbb372173b4|Historie verzí dokumentů]]\\ +
- +
-[[https://​support.office.com/​cs-CZ/​article/​%C3%9Avod-do-seznam%C5%AF-0a1c3ace-def0-44af-b225-cfa8d92c52d7|Úvod do seznamů]]\\ +
-[[https://​support.office.com/​cs-CZ/​article/​Vytvo%C5%99en%C3%AD-zm%C4%9Bna-nebo-odstran%C4%9Bn%C3%AD-sloupce-v-seznamu-nebo-knihovn%C4%9B-2b0361ae-1bd3-41a3-8329-269e5f81cfa2|Práce se sloupci seznamu]]\\ +
-[[https://​support.office.com/​cs-CZ/​article/​P%C5%99id%C3%A1n%C3%AD-%C3%BAprava-nebo-odstran%C4%9Bn%C3%AD-polo%C5%BEek-seznamu-a4b31f53-f044-470e-9823-4526594bacde|Práce s položkami v seznamu]]\\ +
- +
-[[https://​support.office.com/​cs-CZ/​article/​Video-Vytvo%C5%99en%C3%AD-vlastn%C3%ADho-sharepointov%C3%A9ho-kalend%C3%A1%C5%99e-c725a546-31e9-4096-a54d-ac7c8eca41ac|Vytvoření týmového kalendáře (video)]]\\ +
-[[https://​support.office.com/​cs-CZ/​article/​Video-P%C5%99id%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD-ud%C3%A1lost%C3%AD-do-sharepointov%C3%A9ho-kalend%C3%A1%C5%99e-0e29de9d-6970-4343-960a-49211d069201|Přidání události do týmového kalendáře (video)]]\\ +
-[[https://​support.office.com/​cs-CZ/​article/​P%c5%99id%c3%a1n%c3%ad-%c3%bakol%c5%af-do-projektu-207fa4b6-8bea-4066-a805-9a46f65a6546|Přidání úkolu]]\\ +
- +
-[[https://​support.office.com/​cs-CZ/​article/​Vytvo%C5%99en%C3%AD-a-%C3%BAprava-wikiwebu-dc64f9c2-d1a2-44b5-ac59-b9d535551a32|Vytvoření a úpravy Wikistránek]]\\ +
- +
-[[https://​support.office.com/​cs-CZ/​article/​O-pracovn%C3%ADch-postupech-zahrnut%C3%BDch-ve-slu%C5%BEb%C4%9B-SharePoint-d74fcceb-3a64-40fb-9904-cc33ca49da56|Pracovní postupy (workflow) v SharePointu a základní typy přednastavených workflow]]\\ +
- +
-[[https://​support.office.com/​cs-CZ/​article/​Tipy-pro-vyhled%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD-d80687f7-1010-4e6d-add9-584b423289d9|Tipy pro vyhledávání]]\\ +
-[[https://​support.office.com/​cs-CZ/​article/​Video-Sledov%C3%A1n%C3%AD-sharepointov%C3%A9ho-webu-33db6fa5-9528-45d7-bcc7-f9c1faaacae0|Začít sledovat konkrétní web na SharePointu]]\\ +
-[[https://​support.office.com/cs-CZ/​article/​Sledov%C3%A1n%C3%AD-aktualizac%C3%AD-webu-SharePoint-4aa77f5e-4399-4239-971a-78ad38c32290|Sledování změn obsahu webu (RSS, oznámení)]]\\ +
-[[https://​support.office.com/​cs-CZ/​article/​P%C5%99id%C3%A1n%C3%AD-aplikace-na-web-ef9c0dbd-7fe1-4715-a1b0-fe3bc81317cb|Přidat aplikaci na web]]\\ +
-[[https://​support.office.com/​cs-CZ/​article/​%C5%98%C3%ADzen%C3%AD-p%C5%99%C3%ADstupu-k-ur%C4%8Dit%C3%A9-%C4%8D%C3%A1sti-obsahu-02d770f3-59eb-4910-a608-5f84cc297782|Řízení přístupu k částem obsahu webu SharePoint]]\\ +
-[[https://​support.office.com/​cs-CZ/​article/​Vytvo%c5%99en%c3%ad-zm%c4%9bna-nebo-odstran%c4%9bn%c3%ad-zobrazen%c3%ad-seznamu-nebo-knihovn%c4%9b-%e2%80%93-spr%c3%a1vce-27ae65b8-bc5b-4949-b29b-4ee87144a9c9|Nastavení zobrazení obsahu]]\\ +
- +
-=====Podobné služby===== +
-[[skupiny_office_365|Skupiny Office 365]]+
  
sharepoint.txt · Poslední úprava: 2017/09/04 13:53 (upraveno mimo DokuWiki)