Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skupiny_office_365

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
skupiny_office_365 [2017/01/17 09:52]
sebastian.novotny@ics.muni.cz [Návody]
skupiny_office_365 [2017/09/04 13:53] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
-======Skupiny Office 365====== +~~NOTOC~~
-Skupiny představují sdílený pracovní prostor pro týmy, zahrnující týmový e–mail, konverzace, kalendář, úložiště souborů (sdílených ve skupině), poznámkový blok a nástroj pro plánování aktivit členů týmu (úkoly). Skupiny slouží ke kooperaci na různých projektech, nebo v různých týmech, jejichž účastníci potřebují společně komunikovat,​ sdílet poznámky, události a data.+
  
-Základním prostředím pro práci se Skupinami je internetový prohlížeč,​ některé části je možné propojit i s dalšími aplikacemi Office 365 (Outlook, OneNote). +====== ​Informace o službě přesunuty ======
-\\ +
-\\ +
-=====Funkce===== +
-|**Týmový e-mail** ​ |Každá skupina má vlastní veřejnou e-mailovou adresu (v podobě „název skupiny@UCNMUNI.onmicrosoft.com“). Na tu je možné zasílat e-maily, které se zobrazí v konverzaci Skupiny. Tato adresa je vhodná, pokud chcete napsat zprávu Skupiny, které nejste členem. ​ | +
-|**Konverzace** ​ |Konverzace jsou základním prostředkem pro pravidelnou komunikaci členů týmu. Mají podobu diskuzních vláken. Konverzace jsou viditelné pro všechny členy Skupiny. ​ | +
-|**Kalendář** ​ |Týmový kalendář umožňuje plánovat akce, činnosti a schůzky Skupiny. Zahrnuje ​žné funkce Exchange kalendáře (plánování schůzek, rozesílání pozvánek, sledování účasti, vytvoření Skypové schůzky, propojení poznámkového bloku OneNote atd.) a je možné jej sdílet či ipojit do aplikace Outlook. ​ | +
-|**Soubory** ​ |Sdílené úložiště Skupiny umožňuje ukládat soubory týmu, které jsou dostupné všem členům týmu. Uložené ​ soubory je možné organizovat a třídit pomocí složek, upravovat (i online), atd. Data jsou v cloudu uložena na serverech v Irsku a Holandsku. ​ | +
-|**Poznámkový blok** ​ | OneNote umožňuje společné vytvářet a upravovat týmové poznámky, organizovat je do různých skupin a celků, vkládat do poznámek různé objekty (tabulky, obrázky, odkazy,​...),​ i propojit poznámkový blok s aplikací Outlook (plánovač schůzek, úkoly). ​ | +
-|**Planner** ​ | Správce práce Planner představuje moderní a intuitivní prostředí pro řízení práce členů týmu pomocí úkolů. Obsahuje bohaté možnosti formátování jednotlivých úkolů, funkce pro organizaci a shlukování sad úkolů, i nástroj pro vytváření přehledů zpracování úkolů. V současné době neumožňuje propojení s Outlookem. ​ |+
  
-=====Náhled prostředí===== +<note tip> 
-//Webová aplikace// \\ +Aktuální informace o této službě ​najdete na webu [[https://it.muni.cz/sluzby/​skupiny-office-365|Katalogu služeb IT na MUNI]].</note> ​
-{{:​prostredi_skupiny.png?​700|}} +
- +
- +
-=====Podmínky užití===== +
-Skupiny Office 365 jsou službou dostupnou všem uživatelům. Pro jejich použití stačí ​žné znalosti ovládání PC. Základním požadavkem pro funkčnost je účet Office 365. Pro některé funkce jsou vhodné další aplikace (např. Word pro společnou úpravu dokumentů, OneNote, Outlook,​…). +
- +
-=====Návody===== +
-[[prvni_kroky_v_office365|Instalace,​ nastavení a přihlášení do Office 365]]\\ +
- +
-**Skupiny Office 365**\\ +
-[[https://support.office.com/cs-CZ/article/​Vytvo%c5%99en%c3%ad-skupiny-v-Outlooku-04d0c9cf-6864-423c-a380-4fa858f27102|Vytvoření nové Skupiny Office 365]] +
-[[https://​support.office.com/​cs-CZ/​article/​Uspo%C5%99%C3%A1d%C3%A1n%C3%AD-skupinov%C3%A9-konverzace-a0482e24-a769-4e39-a5ba-a7c56e828b22|Konverzace ve skupině]]\\ +
-[[https://​support.office.com/​cs-CZ/​article/​Nahr%C3%A1n%C3%AD-slo%C5%BEky-nebo-soubor%C5%AF-do-knihovny-dokument%C5%AF-eb18fcba-c953-4d45-8d90-8da66edeacdb|Nahrání souborů či složek do úložiště skupiny]]\\ +
-[[https://​support.office.com/​cs-CZ/​article/​Sd%C3%ADlen%C3%AD-soubor%C5%AF-skupiny-749bc73b-90c9-4760-9b6f-9aa1cf01b403|Sdílení souborů skupiny]]\\ +
-[[https://​support.office.com/​cs-CZ/​article/​Synchronizace-soubor%C5%AF-z-knihovny-dokument%C5%AF-do-po%C4%8D%C3%ADta%C4%8De-f02b28b6-000c-4057-af92-d2ab41ab81eb|Synchronizace souborů Skupiny do počítače]]\\ +
-[[https://​support.office.com/​cs-CZ/​article/​Zobrazen%C3%AD-historie-verz%C3%AD-souboru-v-knihovn%C4%9B-dokument%C5%AF-0606209e-e6ad-467b-ad51-3bbb372173b4|Historie verzí souborů]]\\ +
-[[https://​support.office.com/​cs-CZ/​article/​Spr%C3%A1va-skupiny-3b650f4a-5c9b-4f94-a1bb-0cca4b1091de|Správa skupiny]]\\ +
-[[https://​support.office.com/​cs-CZ/​article/​Hled%C3%A1n%C3%AD-skupiny-p%C5%99ipojen%C3%AD-ke-skupin%C4%9B-a-opu%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD-skupiny-1470a263-3e01-4633-a7b9-851b786db0d2|Hledání,​ připojení k, opuštění Skupiny]]\\ +
- +
- +
-**Planner**\\ +
-[[https://​support.office.com/​cs-cz/​article/​P%c5%99ihl%c3%a1%c5%a1en%c3%ad-do-aplikace-Office-365-Planner-Preview-90f10431-2b40-45c5-a2f5-55bc23af6ad8?​ui=cs-CZ&​rs=cs-CZ&​ad=CZ|Přihlášení do Planneru]]\\ +
-[[https://​support.office.com/​cs-cz/​article/​Zobrazen%C3%AD-pr%C5%AFb%C4%9Bhu-va%C5%A1eho-pl%C3%A1nu-7fee6495-d9c3-489a-8ae4-345804d2035c|Zobrazení průběhu úkolů týmu]]\\ +
-[[https://​support.office.com/​cs-cz/​article/​Zobrazen%C3%AD-v%C5%A1ech-va%C5%A1ich-%C3%BAkol%C5%AF-a-pl%C3%A1n%C5%AF-9c7a9c8e-b26e-451a-a49d-952132abe270|Zobrazení vlastních úkolů]]\\ +
-[[https://​support.office.com/​cs-cz/​article/​Nastaven%C3%AD-pos%C3%ADl%C3%A1n%C3%AD-email%C5%AF-o-vlastn%C3%ADch-%C3%BAkolech-a-pl%C3%A1nech-cce223d6-b0ae-43cf-a080-266e2414a859|Nastavení upozornění e-mailem o změnách]]\\ +
-[[https://​support.office.com/​cs-cz/​article/​P%C5%99id%C3%A1n%C3%AD-%C3%BAkol%C5%AF-c27dc8df-3c00-43ab-89a7-10ab5d72ba9c|Přidání úkolu]]\\ +
-[[https://​support.office.com/​cs-cz/​article/​P%c5%99id%c3%a1n%c3%ad-po%c4%8d%c3%a1te%c4%8dn%c3%adho-data-a-term%c3%adnu-spln%c4%9bn%c3%ad-%c3%bakolu-98d6b889-cd42-435d-9a99-bb51309a3fe9?​ui=cs-CZ&​rs=cs-CZ&​ad=CZ|Přidání termínu úkolu]]\\ +
-[[https://​support.office.com/​cs-cz/​article/​%C5%98azen%C3%AD-%C3%BAkol%C5%AF-do-kontejner%C5%AF-238af119-3c2b-4cbb-a124-29da99488139|Organizace úkolů do kontejnerů]]\\ +
-[[https://​support.office.com/​cs-cz/​article/​jejich-p%C5%99i%C5%99azen%C3%AD-k-%C3%BAkol%C5%AFm-3a1b23f0-4dce-43a2-ae0f-b4c7bc1164b4|Přiřadit úkol osobě]] //(v současné chvíli je možné přiřadit úkol pouze jedné osobě)//​\\ +
-[[https://​support.office.com/​cs-cz/​article/​P%c5%99ipojen%c3%ad-soubor%c5%af-fotografi%c3%ad-nebo-odkaz%c5%af-k-%c3%bakolu-52c688e1-aeb0-4b49-8d78-42984cd553f7?​ui=cs-CZ&​rs=cs-CZ&​ad=CZ|Připojení souborů, fotografií nebo odkazů k úkolu]]\\ +
-[[https://​support.office.com/​cs-cz/​article/​Nastaven%C3%AD-n%C3%A1hledu-obr%C3%A1zku-pro-%C3%BAkol-bef33b62-05eb-493a-92c0-09bef88fc0f0|Nastavení náhledu úkolu]]\\ +
-[[https://​support.office.com/​cs-cz/​article/​Koment%c3%a1%c5%99e-k-%c3%bakol%c5%afm-v-aplikaci-Office-365-Planner-Preview-fd4aedde-7785-4cd0-96ee-122fbc9140e1?​ui=cs-CZ&​rs=cs-CZ&​ad=CZ|Komentáře k úkolu]]\\ +
-[[https://​support.office.com/​cs-cz/​article/​Ozna%C4%8Den%C3%AD-%C3%BAkol%C5%AF-pomoc%C3%AD-popisk%C5%AF-767e100d-3888-4b9c-9881-9317c33aa1c6|Označení úkolů pomocí popisků]]\\ +
-[[https://​support.office.com/​cs-cz/​article/​Nastaven%C3%AD-a-aktualizace-pr%C5%AFb%C4%9Bhu-%C3%BAkolu-3877e3f3-4650-4714-aabf-79702ab25ec1|Nastavení průběhu úkolu]]\\ +
-[[https://​support.office.com/​cs-cz/​article/​Ozna%C4%8Den%C3%AD-pl%C3%A1n%C5%AF-jako-obl%C3%ADben%C3%BDch-290e3cb5-b0d6-4cac-bb5a-92e4f3c91d17|Přidání úkolů Skupiny do oblíbených]]\\ +
-[[https://​support.office.com/​cs-cz/​article/​Odstran%C4%9Bn%C3%AD-%C3%BAkolu-nebo-pl%C3%A1nu-39e10e78-13f0-446d-94cd-9e562648497a|Odstranění úkolu]]\\ +
-[[mobilni_planner|Přístup k Planneru ​na mobilním telefonu]] +
-===Další informace=== +
-[[https://​support.office.com/cs-cz/​article/​Dal%C5%A1%C3%AD-informace-o-skupin-Office-365-b565caa1-5c40-40ef-9915-60fdb2d97fa2|Představení Skupin Office 365]] +
- +
-=====Podobné služby===== +
-[[SharePoint|SharePoint]]+
  
skupiny_office_365.txt · Poslední úprava: 2017/09/04 13:53 (upraveno mimo DokuWiki)