Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skype_pro_firmy

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
skype_pro_firmy [2016/12/09 09:44]
sebastian.novotny@ics.muni.cz [Návody]
skype_pro_firmy [2017/09/04 13:53] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
-======Skype pro firmy======+~~NOTOC~~
  
-Skype pro firmy je služba zprostředkovávající audio a video konference umožňující komunikaci v reálném čase. S kolegy lze začít okamžitě komunikovat pomocí rychlých zpráv (chatu), telekonference dvou a více uživatelů (hlasových i video) včetně možnosti sdílení prezentací či aplikací a předávání řízení konference a to i s kolegy mimo MU. +====== ​Informace o službě přesunuty ​======
- +
-Skype pro firmy se vyznačuje několika pozitivními vlastnostmi:​ +
-  * desktopová aplikace +
-  * mobilní aplikace +
-  * webové rozhraní +
-  * šifrování veškeré komunikace +
-  * videohovory s vysokým rozlišením +
-  * hlasová komunikace až pro 250 účastníků najednou +
- +
-=====Funkce===== +
-|**Chat** ​ |Rychlé zprávy (chat) umožňují rychlou textovou komunikaci s kolegy. Rychlé zprávy je možné používat samostatně i v kombinaci s dalšími typy hovorů. ​ | +
-|**Telekonference (hlasová)** ​ |Hlasová telekonference představuje je základním nástrojem komunikace. V rámci hovoru se můžete spojit s jedním i více kolegy najednou (až 250 účastníků najednou). ​ | +
-|**Telekonference (video)** ​ |Funkce videokonference umožňuje realizovat video hovor (tj. tváří v tvář) soukromě s Vaším kolegou, s několika kolegy najednou i s větším počtem účastníků (tzv. videokonference). ​ | +
-|**Sdílení plochy** ​ |V rámci hovoru je možné sdílet s účastníky vlastní plochu, okno vybraného programu, poznámkového bloku OneNote či PowerPointovou prezentaci. Všichni účastníci tak mohou sledovat, co se děje na Vašem počítači. ​ | +
-|**Předávání řízení** ​ |V průběhu hovoru je možné předat řízení nad plochou/​programem jiným účastníkům,​ takže mohou zasahovat do zobrazovaného prostředí. To se hodí např. při řešení problémů na dálku, společné prezentaci, společném brainstormingu,​… ​ | +
-|**Záznam hovoru** ​ |Audio a video hovory i videokonference včetně sdílené plochy je možné zaznamenat a uložit jako audio/video soubor pro pozdější přehrání či sdílení. ​ | +
- +
-=====Náhled prostředí===== +
-//​Desktopová aplikace// \\ +
-{{:​prostredi_skype.png?​300|}} +
- +
-=====Podmínky užití===== +
-Skype pro firmy je služba dostupná všem uživatelům. Pro její použití stačí ​žné znalosti ovládání PC. Základním požadavkem pro funkčnost je účet Office 365 a dostatečné hardwarové vybavení (mikrofon, ​íp. webová kamera). Pro využití všech funkcí je vhodné nainstalovat aplikaci Skype pro firmy. Pro některé funkce jsou nutné další aplikace (např. Word pro společnou úpravu dokumentů,​…). +
- +
-=====Návody===== +
-[[prvni_kroky_v_office365|Instalace,​ nastavení a přihlášení do Office 365]]\\ +
- +
-[[Nainstalovat Skype pro firmy]]\\ +
-[[Nastavit aplikaci Skype pro firmy]]\\ +
-[[https://​support.office.com/​cs-cz/​article/​Vyhled%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD-lid%C3%AD-ve-Skypu-pro-firmy-b12500ef-e37f-4d22-aade-c11277e53f19|Najít kontakt]]\\ +
-[[https://​support.office.com/​cs-cz/​article/​P%25C5%2599id%25C3%25A1n%25C3%25AD-kontaktu-ve-Skypu-pro-firmy-89338023-2adf-4f5c-90b6-f8b6f72fadd1?​ui=cs-CZ&​rs=cs-CZ&​ad=CZ|Přidat kontakt]]\\ +
-[[https://​support.office.com/​cs-CZ/​article/​Vytvo%C5%99en%C3%AD-nov%C3%A9-skupiny-ve-Skypu-pro-firmy-Lync-554ba249-146a-49e7-99bc-9df25eec78dd|Vytvořit skupinu kontaktů]]\\ +
-[[https://​support.office.com/​cs-cz/​article/​Odesl%C3%A1n%C3%AD-rychl%C3%A9-zpr%C3%A1vy-ve-Skypu-pro-firmy-b3aefb9b-dec8-4be8-a1ee-1eab12144d05|Chatovat]]\\ +
-{{:​doporuceni.png?​20|}} [[pokracovani_konverzace|Pokračovat v dřívější konverzaci]]\\ +
-[[https://​support.office.com/​cs-cz/​article/​Vol%C3%A1n%C3%AD-a-p%C5%99ij%C3%ADm%C3%A1n%C3%AD-hovor%C5%AF-ve-Skypu-pro-firmy-228e03aa-7361-4997-8dfa-1dd9bdc717f6|Zahájit hovor]]\\ +
-[[https://​support.office.com/​cs-cz/​article/​Uskute%C4%8D%C5%88ov%C3%A1n%C3%AD-a-p%C5%99ij%C3%ADm%C3%A1n%C3%AD-videohovoru-Skypu-pro-firmy-abf62493-670f-4b0d-b2cf-fe03b49caf42|Zahájit videohovor]]\\ +
-[[https://​support.office.com/​cs-cz/​article/​Zah%C3%A1jen%C3%AD-konferen%C4%8Dn%C3%ADho-hovoru-ve-Skypu-pro-firmy-8dc8ac52-91ac-4db9-8672-11551fdaf997?​ui=cs-CZ&​rs=cs-CZ&​ad=CZ|Zahájit konferenční hovor]]\\ +
-[[https://​support.office.com/​cs-cz/​article/​Sd%C3%ADlen%C3%AD-obrazovky-ve-Skypu-pro-firmy-2d436dc9-d092-4ef1-83f1-dd9f7a7cd3fc?​ui=cs-CZ&​rs=cs-CZ&​ad=CZ|Sdílet plochu/okno programu, prezentaci]]\\ +
-[[https://​support.office.com/​cs-cz/​article/​Pou%C5%BE%C3%ADv%C3%A1n%C3%AD-tabule-ve-sch%C5%AFzce-Skypu-pro-firmy-Lync-113a6ea4-0c10-4dec-b2d9-db68af49a19f|Používat tabuli]]\\ +
-[[https://​support.office.com/​cs-cz/​article/​Spoluvytv%C3%A1%C5%99en%C3%AD-ve-sch%C5%AFzk%C3%A1ch-a-na-konverzac%C3%ADch-p%C5%99es-Skype-pro-firmy-d495bcb4-6f53-4e59-8e55-a0ae58a1f087|Společně upravovat dokument]] //(Tato funkce vyžaduje aplikaci MS Word)//\\ +
-[[https://​support.office.com/​cs-cz/​article/​Sd%C3%ADlen%C3%AD-obrazovky-ve-Skypu-pro-firmy-2d436dc9-d092-4ef1-83f1-dd9f7a7cd3fc?​ui=cs-CZ&​rs=cs-CZ&​ad=CZ|Předat řízení]]\\ +
-[[https://​support.office.com/​cs-cz/​article/​Vytvo%C5%99en%C3%AD-sch%C5%AFzky-Skypu-pro-firmy-v-Outlooku-b8305620-d16e-4667-989d-4a977aad6556?​ui=cs-CZ&​rs=cs-CZ&​ad=CZ|Vytvořit skype schůzku]] //(Tato funkce vyžaduje aplikaci Outlook)//​\\ +
-[[https://​support.office.com/​cs-cz/​article/​Nahr%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD-a-p%C5%99ehr%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD-sch%C5%AFzky-Skypu-pro-firmy-6d1dd3c5-ded7-4935-8db0-d6d7173c482f|Nahrát záznam hovoru/​schůzky]]\\ +
- +
-**Skype pro firmy ve webovém rozhraní (Skype pro firmy Web App):**\\ +
-[[https://​support.office.com/​cs-CZ/​article/​Webov%C3%BD-pl%C3%A1nova%C4%8D-Skypu-pro-firmy-3b24a211-6470-4a2d-81b7-22d9399d0fec|Naplánovat schůzku ve webovém rozhraní]]\\ +
-[[https://​support.office.com/​cs-CZ/​article/​P%C5%99ipojen%C3%AD-ke-skypov%C3%A9-sch%C5%AFzce-p%C5%99es-Web-App-Skypu-pro-firmy-4828ad18-ed21-422a-a870-94d676d4b72a|Připojení ke skypové schůzce ve webovém rozhraní]]\\ +
-[[https://​support.office.com/​cs-CZ/​article/​Prozkoum%C3%A1n%C3%AD-m%C3%ADstnosti-sch%C5%AFzky-Web-Appu-Skypu-pro-firmy-ed688775-584e-4123-921f-7d4ccbf64c85|Možnosti schůzky ve webovém rozhraní]]\\ +
-[[https://​support.office.com/​cs-CZ/​article/​Sd%C3%ADlen%C3%AD-a-prezentov%C3%A1n%C3%AD-obsahu-z-Web-Appu-Skypu-pro-firmy-234b0c06-a88d-4707-904c-4fd6c571fc01|Sdílení a prezentování obsahu z Web Appu Skypu pro firmy]]\\ +
-[[https://​support.office.com/​cs-CZ/​article/​Mo%C5%BEnosti-nastaven%C3%AD-Web-Appu-Skypu-pro-firmy-530d8bf1-8796-4def-89f9-ea92fdeaffc8|Možnosti nastavení Web Appu Skypu pro firmy]]\\ +
-[[https://​support.office.com/​cs-CZ/​article/​Nastaven%C3%AD-mo%C5%BEnost%C3%AD-zvukov%C3%A9ho-za%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-ve-Web-Appu-Skypu-pro-firmy-7079ef09-0c45-4dd5-b567-7e491e7000d3|Nastavení možností zvukového zařízení]]\\ +
-[[https://​support.office.com/​cs-CZ/​article/​Nastaven%C3%AD-mo%C5%BEnost%C3%AD-videoza%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-ve-Web-Appu-Skypu-pro-firmy-67aeee79-dd45-4b63-a4f5-f3143bccf0f2|Nastavení možností videozařízení]]\\ +
-[[https://​support.office.com/​cs-CZ/​article/​Zapnut%C3%AD-JavaScriptu-pro-Web-App-Skypu-pro-firmy-3d997bf9-637c-4fe6-8ee3-9e62bfda52cd|Zapnutí JavaScriptu pro Web App Skypu pro firmy]]\\ +
-[[https://​support.office.com/​cs-CZ/​article/​Povolen%C3%AD-soubor%C5%AF-cookie-pro-Web-App-Skypu-pro-firmy-2108276b-b5c3-484b-bf2b-dac6eeba4c93|Povolení souborů cookie pro Web App Skypu pro firmy]]\\ +
- +
-**Návody pro použití na mobilních zařízeních:​**\\ +
-[[https://​support.office.com/​cs-cz/​article/​Sta%c5%been%c3%ad-a-instalace-Skypu-pro-firmy-pro-za%c5%99%c3%adzen%c3%ad-s-Androidem-a-p%c5%99ihla%c5%a1ov%c3%a1n%c3%ad-k-n%c4%9bmu-95be9226-2d72-4e94-8a17-bc3c9edf445b?​ui=cs-CZ&​rs=cs-CZ&​ad=CZ|Android]]\\ +
-[[https://​support.office.com/​cs-cz/​article/​Obsah-n%C3%A1pov%C4%9Bdy-iOS-8fc07f0e-a521-4d42-b1b8-b297b8d4bfa9?​ui=cs-CZ&​rs=cs-CZ&​ad=CZ|iPad,​ iPhone]]\\ +
-Windows Phone: [[https://​support.office.com/​cs-cz/​article/​Sta%c5%been%c3%ad-a-instalace-Skypu-pro-firmy-pro-Windows-Phone-a-p%c5%99ihl%c3%a1%c5%a1en%c3%ad-se-k-n%c4%9bmu-52d8008e-ebf0-4b2a-afd9-f05614c8e9d7?​ui=cs-CZ&​rs=cs-CZ&​ad=CZ|Nastavení]],​ [[https://​support.office.com/​cs-CZ/​article/​Za%C4%8D%C3%ADn%C3%A1me-se-Skypem-pro-firmy-pro-Windows-Phone-8-1-a7837a4d-bc39-45f1-b115-e02a27f192a9|Používání]] +
- +
-=====Další informace===== +
-Srovnání dostupných funkcí pro různé kombinace využití Skype a Skype pro firmy. +
-^ Vy používáte ​ ^ Partner používá ​ ^ Dostupné funkce ​ ^ Jak navázat spojení ​ ^ +
-| Skype pro firmy  | Skype pro firmy (na MU)  | Všechny možnosti a funkce Skype pro firmy  | Zjistěte od partnera jeho uživatelské jméno v Office 365 a zadejte je do pole Vyhledat ve Skype pro firmy. ​ | +
-| Skype pro firmy  | Skype pro firmy (mimo MU, organizace má povolenou externí komunikaci) ​ | Všechny možnosti a funkce Skype pro firmy  | Zjistěte od partnera jeho uživatelské jméno v Office 365 a zadejte je do pole Vyhledat ve Skype pro firmy. ​ | +
-| Skype pro firmy  | Skype  | Skype pro firmy a Skype mají možnost komunikovat,​ ale jejich možnosti jsou omezenější,​ než když komunikují dva partneři se Skype pro firmy. Dostupné je:\\ * Posílání textových zpráv\\ * Hlasové telekonference\\ * Videokonference\\ Nejsou k dispozici:​\\ * Pokročilejší nástroje (sdílení plochy, nahrávání)\\ * Možnost komunikace ve více lidech ​  | Zjistěte od partnera jeho Skype jméno a zadejte jej do pole Vyhledat ve vašem Skype pro firmy.Hledání proběhne v kartě kontakty a nejspíš nebude úspěšné. Přepněte se do volby Adresář Skypu (pod vyhledávacím polem) a z nalezených kontaktů vyberte ten požadovaný (protože můžete nalézt více stejných kontaktů, je vhodné zjistit od partnera i další informace, především jaké má uvedeno město a kraj, či jaký má profilový obrázek). ​ | +
-| Skype  | Skype  | Všechny možnosti a funkce Skype  | Viz dostupné návody pro Skype  | +
- +
-=====Podobné služby===== +
-[[https://​wiki.ics.muni.cz/​online_komunikace_videokonference/​dostupne_nastroje|Dostupné nástroje na MU]]\\ +
-[[https://​wiki.ics.muni.cz/​zaznamy_prednasek/​popis_sluzby|Záznam přednášek]]+
  
 +<note tip>
 +Aktuální informace o této službě najdete na webu [[https://​it.muni.cz/​sluzby/​videokonference-skype-pro-firmy|Katalogu služeb IT na MUNI]].</​note> ​
  
skype_pro_firmy.txt · Poslední úprava: 2017/09/04 13:53 (upraveno mimo DokuWiki)