Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web

Překlady této stránky:

technicka_podpora_uzivatelu:pristup_do_cps_a_k_profilu_v_dobe_preruseni_ci_ukonceni_studia

Přístup do CPS a do profilu v PC v době přerušení či ukončení studia


Když přeruším studium dostanu se do CPS?

V případě, že přerušíte nebo ukončíte studium, nemáte žádný právní vztah k univerzitě a jsou vám zablokovány přístupy do CPS / UPS. Zároveň se v uvedených lokalitách nepřihlásíte k PC.

Existuje však výjimka, že v případě přerušení studia, např. jen kvůli dopsání diplomové práce, potřebujete přístup do knihovny k počítači kvůli elektronickým licencovaným zdrojům. V takovém případě se můžete domluvit s vedoucím práce, aby se za vás zaručil a my vám zřídíme hostovský účet.


Uživatelský profil po přerušení nebo ukončení studia

Je možné zachovat kontinuitu uživatelského profilu i s dokumenty, jménem a heslem?

Při přerušení studia dojde z technického hlediska k tomu samému jako při ukončení studia. Při automatickém zpracování profilů může dojít k poškození dat. Někdy mají soubory příliš dlouhé názvy nebo nekonzistentní oprávnění apod. a operační systém pak s nimi neumí pracovat. Doporučujeme proto, abyste si data, na kterých vám záleží, zazálohovali před ukončením nebo přerušením studia. V dnešní době flash disků, externích disků a externích cloudových řešení není problém profil snadno a rychle zazálohovat mimo univerzitní síť. V současné době mají profily na MU maximální možnou velikost 1 GB. Některé procesy nastanou automaticky – účet v ISu zůstane zachován, ale na některé služby jako absolvent ztrácíte nárok. Typ účtu, který absolvent získá v knihovně, nemá roamingový profil. Přenos dat tedy nedává smysl. Kontinuita UČO profilu také není možná, protože absolvent by tím získal přístup do infrastruktury MU a na to nemá nárok, pokud není aktivní student nebo zaměstnanec. Systém tedy pracuje na dvou rovinách student/zaměstnanec vs. host/čtenář/absolvent. Detailnější rozlišování práv není v současné době možné.


Přijdu o svá data ve svém profilu po ukončení nebo při přerušení studia?

O svá data nepřijdete, avšak nebudete mít možnost se k uloženým datům dostat. Po ukončení či přerušení studia, se již nepřihlásíte k PC v CPS či UPS. Doporučujeme, abyste si svá nejdůležitější data zazálohovali před státní zkouškou či před přerušením studia. Dva roky bude profil v archivu. Po tuto dobu máte možnost požádat o sbalení a zaslání profilu.Požadavek na zaslání vlastního profilu směrujte na helpdesk@ics.muni.cz.


Profil při obnovení statusu studenta či zaměstnaneckého poměru

Při obnovení studia nebo navázání pracovněprávního vztahu je přístup do CPS / UPS odblokován. Blokování a odblokování se realizuje automaticky v ranních a večerních hodinách poté, co systém zaregistruje změnu nastavenou studijním nebo personálním oddělením. Po obnovení profilu zůstane heslo i obsah profilu beze změny.


Karta absolventa

Kartu absolventa bohužel nelze využít pro vstup do CPS / UPS a pro vzdálený přístup (přes VPN) do elektronických databází knihoven – ty lze využít pouze na pracovištích v jednotlivých knihovnách (je to z důvodu licenčních ujednání s poskytovatelem internetového připojení). Absolventská karta vám přináší výhody pouze „administrativního“ charakteru např. slevy nebo odpuštění poplatků za služby, na které mají nárok i cizí osoby (tj. osoby bez aktivního studia či pracovněprávního vztahu). Cizí osoby však nemají nárok na využívání IT infrastruktury, proto se vám zablokuje přístup do učeben a související služby. S kartou absolventa se v knihovnách sice přihlásíte na počítač a máte tak možnost využívat čtenářský účet, se kterým lze přistupovat k elektronickým zdrojům, avšak tento typ účtu má pouze dočasný lokální profil. To znamená, že uložené soubory neuvidíte na jiném počítači a po restartu počítače, na kterém jste pracovali, také ztrácíte data. Status absolventa bez aktivního studia nebo pracovněprávního vztahu je po technické stránce stejný jako status cizí osoby, tj. nemá nárok na profil. Čtenářský účet zase nemá roamingový profil, takže kontinuita tohoto profilu je nemožná.

technicka_podpora_uzivatelu/pristup_do_cps_a_k_profilu_v_dobe_preruseni_ci_ukonceni_studia.txt · Poslední úprava: 2016/06/08 13:02 autor: mazanek@ics.muni.cz