Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web

Překlady této stránky:

tserver

Terminálový server UCN (TServer)

Ústav výpočetní techniky provozuje terminálový server UCN, který svými službami doplňuje infrastrukturu domény studentských počítačů Masarykovy univerzity (University Computer Network).

TServer studentům Masarykovy univerzity nabízí přístup k dokumentům a datům, které si vytvořili v některé z univerzitních počítačových studoven a uložili si je v uživatelském profilu. Zároveň jim stejným způsobem nabízí možnost pracovat se softwarem, který nemají možnost legálně získat a v prostředí, na které jsou zvyklí.

Připojení k TServeru

Služba TServer je dostupná pouze z univerzitní sítě, tj. ze sítě 147.251.0.0/255.255.0.0. Pokud se v univerzitní síti nenacházíte, je nutné se nejprve připojit k VPN Masarykovy univerzity. Snadný a rychlý návod najdete na zde.

Pro připojení k terminálovému serveru se používá funkce Připojení ke vzdálené ploše dostupná ve všech současných operačních systémech společnosti Microsoft (Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2000/2003/2008), v Mac OS X společnosti Apple a alternativně (a neoficiálně) i v jiných operačních systémech. Ve Windows XP je funkce typicky dostupná přes nabídku Start, Programy, ve složce Příslušenství. Ve Windows Vista a Windows 7 je funkce dostupná přes nabídku Start, Všechny programy, ve složce Příslušenství.

Alternativně může být spuštěna přes příkazový řádek příkazem mstsc.

Do pole Počítač je třeba zadat adresu terminálového serveru tserver.ucn.muni.cz a následně kliknout na tlačítko Připojit.

Od tohoto místa se chování mírně liší podle verze klienta Připojení ke vzdálené ploše nainstalovaném na počítači, z kterého se připojujete. Typicky se objeví přihlašovací dialog, do kterého zadáte jako uživatelské jméno UCN\vaše_UČO a jako heslo použijete Vaše sekundární heslo do Informačního systému MU. Druhá situace, ke které může dojít, je připojení k přihlašovací ploše přímo na staně serveru, kde zadáte stejné přihlašovací údaje jako v případě přihlašovacího dialogu.

Pokud se k terminálovému serveru přihlašujete poprvé, tak na Vás po úspěšné autentizaci vyskočí okno ohledně certifikátu předloženého ze strany terminálového serveru, který není možné ověřit. Pokud je v poli Název certifikátu ze vzdáleného počítače uvedeno jméno tserverX.ucn.muni.cz, přičemž místo X se můžete setkat s čísly 1, 2, 3, 4 a 5, tak je vše v pořádku a můžete bez obav kliknout na tlačítko Ano.

Možnosti připojení

V Připojení ke vzdálené ploše lze po kliknutí na tlačítko Možnosti nastavovat také několik položek, které mohou zpříjemnit a ulehčit práci přes vzdálenou plochu.

V záložce Zobrazení je možné nastavit velikost vzdálené plochy a také hloubku barev, ve které bude vzdálená plocha vykreslována. Ani jedna položka není TServery omezena, takže záleží pouze na rychlosti Vašeho připojení.

V záložce Místní prostředky lze zapnout například přenášení zvuku z TServeru, připojení tiskáren nainstalovaných na Vašem počítači či připojení diskových jednotek z Vašeho počítače (po kliknutí na tlačítko Další…). Pokud se rozhodnete připojit Vaše lokální jednotky, budete před připojením upozorněni, že by tímto mohlo dojít k poškození Vašeho počítače – ve chvíli kdyby byla na TServeru nějaká škodlivá data, tak mohou být Vaší činností nebo činností nějakého procesu nakopírována na Vaše diskové jednotky. TServer je vybaven výkonným antivirovým programem, který je několikrát denně aktualizován, takže tato možnost je spíše hypotetická.

Záložka Výkon nabízí konfiguraci vzdálené plochy na základě rychlosti Vašeho připojení. V jednoduchosti se to znamená - čím větší rychlost připojení máte, tím větší možnosti jsou Vám zpřístupněny.

Kontakt

tserver.txt · Poslední úprava: 2015/10/23 15:30 autor: cuchran@ics.muni.cz