Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web

Překlady této stránky:

tsukb

Terminálový server UKB CEITEC (TSUKB)

Ústav výpočetní techniky provozuje terminálový server UKB, který poskytuje služby pro vědecké týmy z CEITEC. TSUKB zaměstnancům CEITEC nabízí vzdálený přístup k laboratorním zařízením. Zároveň jim stejným způsobem nabízí možnost pracovat se specializovaným softwarem, který nemají možnost získat v prostředí, na které jsou zvyklí.

Licenční politika

Pro přístup k TSUKB je nutná licence pro TS. Pro více informací se obraťte na CIT UKB.

Připojení k TSUKB

Služba TServer je dostupná pouze z univerzitní sítě, tj. ze sítě 147.251.0.0/255.255.0.0. Pokud se v univerzitní síti nenacházíte, je nutné se nejprve připojit k VPN Masarykovy univerzity. Snadný a rychlý návod najdete na zde.

Pro připojení k terminálovému serveru se používá funkce Připojení ke vzdálené ploše dostupná ve všech současných operačních systémech společnosti Microsoft (Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2000/2003/2008), v Mac OS X společnosti Apple a alternativně (a neoficiálně) i v jiných operačních systémech. Ve Windows XP je funkce typicky dostupná přes nabídku Start, Programy, ve složce Příslušenství. Ve Windows Vista a Windows 7 je funkce dostupná přes nabídku Start, Všechny programy, ve složce Příslušenství.

Alternativně může být spuštěna přes příkazový řádek příkazem mstsc.

Do pole Počítač je třeba zadat adresu terminálového serveru ts.ukb.muni.cz a následně kliknout na tlačítko Připojit.

Od tohoto místa se chování mírně liší podle verze klienta Připojení ke vzdálené ploše nainstalovaném na počítači, z kterého se připojujete. Typicky se objeví přihlašovací dialog, do kterého zadáte jako uživatelské jméno UCN\vaše_UČO a jako heslo použijete Vaše sekundární heslo do Informačního systému MU.

Pokud se k terminálovému serveru přihlašujete poprvé, tak na Vás po úspěšné autentizaci vyskočí okno ohledně certifikátu předloženého ze strany terminálového serveru, který není možné ověřit. Pokud je v poli Název certifikátu ze vzdáleného počítače uvedeno jméno ts.ukb.muni.cz, tak je vše v pořádku a můžete bez obav kliknout na tlačítko Ano.

Možnosti připojení

V Připojení ke vzdálené ploše lze po kliknutí na tlačítko Možnosti nastavovat také několik položek, které mohou zpříjemnit a ulehčit práci přes vzdálenou plochu.

V záložce Zobrazení je možné nastavit velikost vzdálené plochy a také hloubku barev, ve které bude vzdálená plocha vykreslována. Ani jedna položka není TServery omezena, takže záleží pouze na rychlosti Vašeho připojení.

V záložce Místní prostředky lze zapnout například přenášení zvuku z TSeUKB, připojení tiskáren nainstalovaných na Vašem počítači či připojení diskových jednotek z Vašeho počítače (po kliknutí na tlačítko Další…).

Záložka Výkon nabízí konfiguraci vzdálené plochy na základě rychlosti Vašeho připojení. V jednoduchosti se to znamená - čím větší rychlost připojení máte, tím větší možnosti jsou Vám zpřístupněny.

Zásady bezpečné práce na terminálových serverech

Dodržujte Univerzitní předpisy týkající se IT bezpečnosti. Zvláště udržujte v tajnosti své heslo a v žádném případě nenechávejte jinou osobu pracovat pod vaším účtem. Nepouštějte na serverech programy, které nejsou určeny k výkonu vaší práce. Při jakémkoliv podezření, že došlo k porušení bezpečnostních předpisů, kontaktujte vašeho správce IT.

Kontakt

Pokud narazíte na problém při práci na terminálových serverech, kontaktujte CIT UKB, případně správce aplikací na adrese network@ukb.muni.cz

Správu TSUKB zajišťuje ÚVT MU, technickou podporu a instalaci SW zajiťuje CIT UKB.

tsukb.txt · Poslední úprava: 2015/04/30 12:14 autor: krenkova@ics.muni.cz