Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web

Překlady této stránky:

wifi:navody:migrace2017

Změna nastavení wi-fi Eduroam

Dne 12. 4. 2017 skončila platnosti aktuálně používaných certifikátů na serverech, které zajišťují ověřování uživatelů v síti eduroam. Co to znamená pro uživatele? Každý uživatel by měl aktualizovat své nastavení sítě eduroam. Pokud má připojení správně nastavené, tak po změně certifikátu nebude schopen se připojit, protože systém nepozná nový certifikát. Kdo připojení nemá správně nastavené, tak se nejspíš připojí, ale vystavuje se riziku, zcizení přihlašovacích údajů, nebo podvržení připojení k internetu, které může mít vážné následky.

Bezdrátová síť MUNI nebude změnou postižena. V případě potíží se sítí eduroam je tedy možné použít ji. Pro přihlášení se používá UČO a sekundární heslo.

Jak provést změnu nastavení?

Změnu nastavení je nejjednodušší provés pomocí nástroje eduroam CAT. Je to nástroj k automatické konfiguraci sítě eduroam. Podporuje mnoho operačních systémů a provede veškeré kroky potřebné ke správnému a bezpečnému nastavení sítě eduroam. https://cat.eduroam.org/?idp=1081 Z mobilních zařízení stačí naskenovat zobrazený QR kód, otevře průvodce nastavením. V případě desktopu si aplikaci můžete stáhnout ze stránek eduroam CAT.

V aplikaci pak jen vyplníte přihlašovací jméno (ve formátu UČO@eduroam.muni.cz) a sekundární heslo. Aplikace automaticky nastaví vše potřebné.

Kdo potřebuje provést změnu?

Nejlépe každý uživatel sítě eduroam. Buďto máte eduroam správně nastavený (při použití nástroje eduroam CAT, nebo obvykle na unixových systémech jako je Linux a Mac OS X), tudíž se vás týká nemožnost připojení. Nebo vaše nastavení nekontroluje identitu serverů, které v síti eduroam ověřují uživatele, tudíž je může zcizit útočník. Pak je vhodné nastavit eduroam tak, aby ke zcizení přihlašovacích údajů dojít nemohlo. Zvláště důležité je to pokud používáte systém Windows a Android, které běžně neověřují certifikáty.

Kdy provést změnu?

Nástroj eduroam CAT v tuto chvíli obsahuje jak staré, tak nové certifikáty, takže není problém aktualizovat konfiguraci již nyní. Pokud to nestihnete před změnou, tak kdykoliv, kdy máte funkční připojení k internetu, abyste si mohli stáhnout vše potřebné. Není potřeba být na univerzitě. Pokud nemáte možnost připojení k síti jinde než z univerzity, můžete použít síť MUNI.

Na koho se mohu obrátit v nouzi?

Můžete se obrátit na Helpdesk (helpdesk@ics.muni.cz), místní správce sítě – LVT, nebo můžete zajít na CPS, kde vám technici pomohou.

wifi/navody/migrace2017.txt · Poslední úprava: 2017/04/20 11:21 autor: pesa@ics.muni.cz