Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web

Překlady této stránky:

wifi:podminky_poskytnuti_sluzby

Podmínky poskytnutí služby

Služba je automaticky dostupná všem zaměstnancům a studentům MU. Přístup mohou na omezenou dobu získat i jiné osoby - externí vyučující, účastníci konferencí, partneři v projektech a podobně.

Pro použití WiFi sítí platí pravidla používání počítačové sítě MU, jejich porušení může vést k zablokování přístupu i dalším důsledkům. Za porušení pravidel se považuje zejména:

  • rozesílání nevyžádané pošty
  • šíření počítačových virů
  • porušování autorských práv.

Zároveň je třeba připojovaná zařízení udržovat v bezpečném stavu (aktualizovaný operační systém a aplikace, antivirus).

Cena služby

Služba je zaměstnancům a studentům MU poskytována bezplatně.

wifi/podminky_poskytnuti_sluzby.txt · Poslední úprava: 2014/08/31 16:06 autor: jaros@ics.muni.cz