Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


yammer

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
yammer [2016/10/14 12:57]
sebastian.novotny@ics.muni.cz
yammer [2017/09/04 13:53] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
-======Yammer======+~~NOTOC~~
  
-Yammer je soukromá sociální síť společnosti (v tomto případě MU), která umožňuje uživatelům mít přehled o veškerém dění. V rámci Yammeru je možné vytvářet skupiny týmů, komunikovat a diskutovat, sdílet informace a dokumenty, i šířit informace širokému publiku (např. všem uživatelům). +====== Informace ​o službě přesunuty ======
-\\ +
-\\ +
-=====Funkce===== +
-|**Skupiny** ​ |Yammer umožňuje vytvářet libovolný počet skupin pro jednotlivé pracovní týmy (malý tým kolegů, pracoviště,​ fakulta, celá univerzita). ​Informace ​je pak možné šířit v rámci daných skupin. ​ | +
-|**Komunikace** ​ |Yammer umožňuje přímou komunikaci (chat) s jednotlivými mezi jednotlivými uživateli a skupinami uživatelů. ​ | +
-|**Diskuzní vlákna** ​ |Základní nástroj Yammeru, určený k rozvíjení komunikace na specifická témata. Umožňuje vkládat komentáře,​ soubory a další. ​ | +
-|**Sdílení souborů** ​ |V diskuzních vláknech, zprávách a skupinách je možné sdílet různé typy souborů. ​ | +
-|**Šíření informací** ​ |Yammer jako sociální síť umožňuje šířit podstatné informace pro velký okruh čtenářů (např. informační sdělení všem zaměstnancům univerzity, všem pracovníkům fakulty) apod.  | +
-|**Ankety** ​ |V průhu hovoru je možné ​edat řízení nad plochou/​programem jiným účastníkům,​ takže mohou zasahovat do zobrazovaného prostředí. To se hodí např. při řešení problémů na dálku, společné prezentaci, společném brainstormingu,​… ​ |+
  
-=====Náhled prostředí===== +<note tip> 
-//Webová aplikace// \\ +Aktuální informace o této službě ​najdete na webu [[https://​it.muni.cz/sluzby/yammer|Katalogu služeb IT na MUNI]].</note> ​
-{{:​prostredi_yammer.png?​700|}} +
- +
-=====Podmínky užití===== +
-Yammer ​ je služba dostupná všem uživatelům skrze internetový prohlížeč. Pro její použití stačí ​žné znalosti ovládání PC. Základním požadavkem pro funkčnost je účet Office 365. +
- +
-=====Návody===== +
-[[prvni_kroky_v_office365|Instalace,​ nastavení a přihlášení do Office 365]]\\ +
- +
-[[https://support.office.com/​cs-cz/​article/​Upravov%C3%A1n%C3%AD-profilu-Yammeru-0d913314-5279-4024-8744-8069bec39487|Upravit svůj profil]]\\ +
-[[https://​support.office.com/​cs-cz/​article/​Sledov%C3%A1n%C3%AD-2ab6e1db-3a24-44bf-a542-29e0359c9d6e|Sledování příspěvků]]\\ +
-[[https://​support.office.com/​cs-cz/​article/​%C3%9A%C4%8Dast-ve-skupin%C4%9B-9a2cb5c9-3a02-4ab3-a11c-0f622625d42a|Účast ve skupině - publikování,​ odpovídání]] \\ +
-[[Nahrát či přiložit soubor]]\\ +
-[[Vytvořit poznámku]]\\ +
-[[https://​support.office.com/cs-cz/article/%C3%9Apravy-dokument%C5%AF-z-Yammeru-913dbeab-7efd-4789-8f4d-a666fe315d85|Úprava dokumentů z Yammeru]]\\ +
-[[Sdílet příspěvky a konverzace s dalšími skupinami a jednotlivci]]\\ +
-[[https://​support.office.com/​cs-cz/​article/​Zd%C5%AFrazn%C4%9Bn%C3%AD-pozitiv-552a64b4-44a2-4cb5-a98c-9a03ca603cde|"​Lajkování"​ a pochvala]]\\ +
-[[https://​support.microsoft.com/​cs-cz/​kb/​2840522|Založit novou skupinu]] \\ +
-[[https://​support.microsoft.com/​cs-cz/​kb/​2809170|Přidat ostatní do skupiny]] \\ +
-[[https://​support.office.com/​cs-cz/​article/​P%C5%99ipojen%C3%AD-ke-skupin%C4%9B-c6d3ef91-48c3-48a3-8645-9712b4495026|Připojit se ke skupině]] \\ +
-[[Chatovat (rychlé zprávy)]] \\ +
-[[Vytvořit hlasování]]\\ +
-[[https://​support.office.com/​cs-cz/​article/​Jak-rychle-naj%C3%ADt-odpov%C4%9Bdi-17342f0d-1a52-406f-8649-e846ece66f39|Hledání ​na Yammeru]] +
- +
- +
-Návody pro použití na mobilních zařízeních:​\\ +
-[[https://​support.office.com/cs-cz/​article/​Nastaven%c3%ad-Yammeru-na-nep%c5%99etr%c5%beit%c3%a9-p%c5%99ipojen%c3%ad-k-s%c3%adti-na-telefonu-s-Androidem-1bbd7c52-0207-4b50-a1b7-c0184c75a66a?​ui=cs-CZ&​rs=cs-CZ&​ad=CZ|Android]]\\ +
-[[https://​support.office.com/​cs-cz/​article/​Nastaven%c3%ad-Yammeru-na-nep%c5%99etr%c5%beit%c3%a9-p%c5%99ipojen%c3%ad-k-s%c3%adti-na-iPhonu-nebo-iPadu-312e3be6-74d3-4581-a4af-4e69172dd8bb?​ui=cs-CZ&​rs=cs-CZ&​ad=CZ|iOS]]\\ +
-[[https://​support.office.com/​cs-cz/​article/​Nastaven%c3%ad-Yammeru-na-nep%c5%99etr%c5%beit%c3%a9-p%c5%99ipojen%c3%ad-k-s%c3%adti-ve-Windows-Phone-078088d6-e0da-41d5-8ad9-fc4203ab60bf?​ui=cs-CZ&​rs=cs-CZ&​ad=CZ|Windows Phone]]\\ +
- +
-=====Podobné služby===== +
-Google Hangouts+
  
yammer.txt · Poslední úprava: 2017/09/04 13:53 (upraveno mimo DokuWiki)