Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zalohovani_dat

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
zalohovani_dat [2017/02/17 16:21]
pesa@ics.muni.cz [Bacula (pilotní provoz)]
zalohovani_dat [2018/05/11 13:48] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +~~NOTOC~~
  
-====== ​Zálohovaní dat ====== +====== ​Informace ​o službě přesunuty ​======
- +
-Existuje mnoho způsobů, jak můžete přijít ​svá data. A různé způsoby zálohování dokáží ochránit proti různým druhům problémů. Záleží na povaze vaší činnosti a dat, abyste se rozhodli, které pokládáte za prioritu a proti kterým chcete být chráněni především. Nicméně dobrá zálohovací strategie je velmi závislá na druhu dat a použité technologií. +
- +
-Před samotnou zálohou je nutné zvážit charakter dat.  +
- +
-1. Pracovní stanice - Pracovními stanicemi rozumíme běžné osobní počítače,​ notebooky a podobná zařízení která si často spravuje přímo jejich uživatel, případně si takový stroj nechává spravovat lokální IT podporou na katedře či fakultě. ÚVT obecně doporučuje s daty na takových strojích zacházet způsobem, který zálohování nevyžaduje. Zálohovat totiž různorodou sbírku operačních systémů a zařízení,​ která často také nejsou zapnuta, by sice bylo zvladatelné,​ ale pouze za cenu naprosto neúměrných nákladů na zálohovací software a jeho provoz. ​   Obecně doporučeným způsobem, jak ošetřit data na pracovních stanicích před ztrátou, je použít malé nebo střední úložiště a data uchovávat primárně tam. +
- +
-2. Pracovní stanice v laboratořích – Primárne se používají pro ovládání měřících přístrojů. Na nich jsou často instalace, které v případě havárie disku není levné obnovit (např. vyžadují zásah technika dodavatelské firmy). UVT tady doporučuje zálohovat tyto stanice jako celek z z důvodu možných drahých servisních zásahů. +
- +
-3. Zálohovaní serverů – možnost použít dostupné licence nástroje Legato Networker a zařadit zálohování těchto strojů plně do správy ÚVT. Jinou možností je využít Open Source Bacula pro zálohování větších polí. Je tu samozřejmě nutnost konzultace předem aby ÚVT dokázalo navrhnout správnou konfiguraci. Standardně probíhá increment každý večer, plná záloha jednou za 3 měsíce. I zde je samozřejmá možnost úpravy. +
- +
-Problém může nastat zejména při práci s citlivými daty nebo medicínskou dokumentací. Podle našeho právního názoru je možné tato data ukládat v šifrované podobě na externí uložiště jen pokud je použita kvalitní šifra podle mezinárodních standardů. +
- +
-Nakolik je problematika záloh velmi komplexní problém a rozhodnutí použití jednotlivých technologií záleží od požadavků uživatelů doporučujeme konzultace prostřednictvím storage@ics.muni.cz +
- +
- +
- +
-=====Dostupné technologie===== +
- +
- ​Vzhledek k různorodosti potřeba uživatelských skupin na MU nabízí ÚVT pro zálohování několik technologií,​ které se líší a doplňují v jednotlivých parametrech.  +
- +
-====Zálohování Bacula (Pásková knihovna MU)==== +
-Pásková knihovna ÚVT MU je primárně určena pro zálohování dat ze serverů různých pracovišť MU. Pro zálohování se používá zálohovací software Bacula. Celková kapacita knihovny je  960 TB. Typický se používá pro zálohování dat v objemech stovek GB až jednotek TB. Používá se frekvence zálohování od 3 zálohy za týden po 2 zálohy každý den. Záloha dat se udržuje po dobu 2 až 3 měsíců. Doba obnovy závisí na objemu uložených dat.  +
- +
-**Výhody** +
-  * Uložená data jsou zůstávají na infrastruktuře MU +
-  * Jedná se o stabilní, dlouhodobě provozovanou ​službu.  +
-  * Po zprovoznění klienta zálohování probíhá automaticky,​ není potřeba žádná průžná aktivita na klientské straně. +
- +
-[[zalohovani_dat:​doc_tapelib|Dokumentace pro správce ICT]] +
- +
-====Poskytnutí diskové kapacity MU ==== +
-V tomto ípadě ÚVT zprostředkovává možnost připojení dohodnuté síťové kapacity (síťového disku) ze zdrojů MU. Součástí služby není zálohovací software, který by zajišťoval samotný proces zálohování. Uživatelská skupina si podle své potřeba sama zajišťuje ukládání záloh svých dat na poskytnutou síťovou kapacitu.  +
-Typický se používá pro zálohování dat v objemech až XY TB. Frekvence záloh a jejich retence závisí výhradně na uživatelích. ÚVT zajišťuje pouze dostupnost dohodnuté síťové kapacity. Doba obnovy závisí na objemu uložených dat.  +
- +
-**Výhody** +
-  * Uložená data jsou zůstávají na infrastruktuře MU +
- +
-**Nevýhody** +
-  * Zálohovací nástroj a samotný proces zálohování je v režii příslušné skupiny (což může být i výhodou). +
- +
-====Poskytnutí diskové kapacity CESNET ​==== +
-Sdružení CESNET nabízí pro účely zálohování využít kapacity svého Hierarchická datová úložiště (HSM) +
-Zálohování lze provádět některým z podporovaných přístupových protokolů. Pro podrobnou dokumentaci odkazujeme na [[https://​du.cesnet.cz/​cs/​navody/​start|návody k jednotlivým přístupovým metodám]]. +
- +
-Obdobně jako u Poskytnutí diskové kapacity MU není součástí služby zálohovací software, který by zajišťoval samotný proces zálohování. Uživatelská skupina si podle svých potřeb sama zajišťuje ukládání záloh svých dat na poskytnutou síťovou kapacitu.  +
-Typický se používá pro zálohování dat v objemech až stovek terabytů. Frekvence záloh a jejich retence závisí výhradně na uživatelích. ÚVT zajišťuje pouze dostupnost dohodnuté síťové kapacity. Doba obnovy závisí na objemu uložených dat.  +
- +
- +
-Prostor na těchto úložištích se zřizuje na žádost. Kontaktujte nicméně nejprve primární uživatelskou podporu univerzitních úložišť (storage@ics.muni.cz],​ pokud dojde k dohodě, že je vhodné použít zdroje CESNETu, požadavek se předá. +
- +
- +
-**Výhody** +
-  * Zálohovaná data jsou umístěna na zdrojích sdružení CESNET, které sdružuje vysoké školy a Akademii věd. +
-  * Datová úložiště jsou součástí národní e-infrastruktury pro vědu a výzkum. +
-  * Úložiště mají velkou kapacitu, lze ukládat i stovky TB. Celková kapacita médií v systému úložišť CESNET přesahuje 22000 TB. +
-  * Déle nepoužívaná data jsou automaticky přesouvána na energeticky málo náročná média (pásky, vypínatelné disky). +
-  * Je možno provádět i geograficky oddělené repliky. +
- +
-**Nevýhody** +
-  * Data jsou uložena mimo MU, citlivá data důrazně doporučujeme šifrovat. +
-  * Zálohovací nástroj a samotný proces zálohování je v režii příslušné skupiny (což může být i výhodou). +
- +
- +
-**Služba je určena**:​\\ +
-Zaměstnancům MU | Po dohodě studentům MU a externistům+
  
 +<note tip>
 +Aktuální informace o této službě najdete na webu [[https://​it.muni.cz/​kategorie/​datova-uloziste|Katalogu služeb IT na MUNI]].
 +</​note> ​
  
zalohovani_dat.txt · Poslední úprava: 2018/05/11 13:48 (upraveno mimo DokuWiki)